Ydra AS

Ydra er Norges største produsent av syrefaste pumper til bruk i og rundt havrommet. Selskapet er et resultat av sammenslåingen av selskapene Mapex og VestJet, og eies av Hatteland. Ydras visjon er å være hovedsetet for utvikling av pumper og pumpeteknologi i og rundt havrommet.

Historien om Hatteland begynte i 1971 da selskapet startet med salg av elektroniske komponenter. På veien møtte vi utfordringer som krevde nye måter å tenke på for å få kontroll og lett tilgang på all type informasjon i egne selskaper. For å løse utfordringene utviklet vi våre egne teknologiske løsninger og pålitelige forretningssystemer som i dag er anerkjent og benyttet av store multinasjonale Fortune 500 selskaper. Våre hovedprodukter er RamBase, EMP Secure, Ydra og INOSA. Les mer på hatteland.com/career og ydra.no