Bedriftskulturens betydning i rekrutteringsprosesser

Et godt arbeidsmiljø og en god bedriftskultur er hovedprioritet for de fleste som ser seg om etter en ny jobb. Hvordan kan man bruke denne kunnskapen når man skal tiltrekke seg talenter og rekruttere nye folk? 

Et godt arbeidsmiljø og en god bedriftskultur er hovedprioritet for de fleste som ser seg om etter en ny jobb. Hvordan kan man bruke denne kunnskapen når man skal tiltrekke seg talenter og rekruttere nye folk? 

Slik gjør man det hos oss

Alle arbeidsplasser har en bedriftskultur, og helt enkelt handler det om “slik gjør man det hos oss”. Bedriftskultur er mer enn bare felles lunsj eller fredagspils. Det handler også om hvordan man forholder seg til arbeidsoppgaver og til andre kolleger, samt andre holdninger som preger miljøet og menneskene. 

En bedriftskultur kan kjennetegnes av at de ansatte i stor grad verdsetter stabilitet, struktur og rutine, og trives med ting som de er. En person som er opptatt av forandring, spenning og endring vil sannsynligvis ikke trives like godt i en slik bedrift. Bedriftskultur kan også kjennetegnes ved hvor arbeids- og oppgavefokuserte man er – er man formell, seriøs og disiplinert, eller har man en lettere tone hvor man også ønsker å ha det litt gøy på jobb? Har man gode mulighet til å eksperimentere og teste ut nye ting, eller vektlegger man det kjente og forutsigbare på arbeidsplassen? 

Bedriftskultur i rekrutteringsprosesser

Disse verdiene er viktig innad i en bedrift, men det er vel så viktig når man skal rekruttere nye folk inn til seg. Når vi forstår selskapets kultur er det også enklere å se om det er en match mellom person og kultur. En god match mellom arbeidsplassens kultur og den nye personens verdier vil kunne skape en mer vellykket ansettelse, ved at de som ansettes drives av de samme tingene som resten av organisasjonen. Medarbeidere som trives godt i en organisasjon vil både anbefale bedriften videre til andre, og samtidig være lojale og bli i bedriften over lenger tid. Som en bonus vil man også kunne tiltrekke seg flere aktuelle kandidater, samt en større bredde av kandidater i rekrutteringsprosesser. 

“Hvorfor du vil bli en del av oss”

Alle bedrifter har et unikt sett av motivasjonsdrivere, verdier og perspektiver, som blir til deres kultur. Denne bedriftskulturen bør tas i bruk når man jobber med å tiltrekke seg talenter. Employer branding, også kalt arbeidsgiverprofilering, handler om aktiviteter en bedrift kan gjennomføre med hensikt om å bygge opp og styrke bedriftens omdømme. Du må svare på hva som kjennetegner din kultur, og hvorfor noen skal ønske å bli en del av den. Hva er det som gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsplass? Hvorfor bør noen velge å gå til deg, og ikke til en konkurrent?

I Hamnøy kan vi hjelpe deg med å kartlegge din kultur i forbindelse med rekrutteringsprosesser. Vi benytter oss av normerte testverktøy og workshops for å kartlegge din bedrift sin kultur, med videre mål om å rekruttere inn de beste folka som også vil passe inn i din kultur. Gjennom kulturkartlegging kan vi i HAMNØY gjennomføre spesialtilpassede employer branding-kampanjer med mål om å øke din synlighet som arbeidsgiver, og samtidig tiltrekke aktuelle kandidater til de ulike stillingene. 

Ta gjerne kontakt med en av våre dyktige rådgivere for mer informasjon rundt rekruttering, kulturkartlegging og employer branding!