Employer branding – hvorfor er det så viktig?

Employer branding handler om å posisjonere seg som en attraktiv arbeidsplass for nye og eksiterende ansatte. Har du en strategi for å lykkes med dette?

Employer branding er kort fortalt en viktig del av det totale omdømme av bedriften som arbeidsgiver. Det handler om selskapets identitet, kultur og verdi i arbeidsmarkedet. Employer branding i praksis handler om å posisjonere seg i markedet som en attraktiv arbeidsgiver.

Kampen om de beste talentene blir stadig tøffere og mer kompleks. Finn.no sin jobbundersøkelse viser oss hvor eksepsjonelt dagens arbeidsmarked er. 

Virksomheter er avhengige av å kunne kapitalisere på tanker og ideer fra eksisterende og nye medarbeidere for å fornye seg, skape innovasjon og opprettholde konkurransekraft. Å bygge et employer brand er derfor ikke bare viktig for å synliggjøre bedriften, det er også en lønnsom investering. I bunn og grunn dreier employer branding seg om å beholde ansatte og samtidig tiltrekke seg nye attraktive kandidater.

Det som ofte skiller vellykkede virksomheter fra mindre vellykkede er de som forstår sin egen kultur og lykkes i å vise den utad. Disse virksomhetene vil også ha bedre forutsetninger for å rekruttere personer som matcher kulturen, da kandidater har et tydeligere bilde på virksomhetens verdier og visjoner. Hvem er vi i dag? Hvor ønsker vi å være i fremtiden – og hvordan kommuniserer vi dette internt og overfor nye medarbeidere? Vi i HAMNØY hjelper deg med rekruttering og employer branding fra A-til-Å.

Vi i HAMNØY har tung erfaring og kompetanse innen employer branding og markedsføring. Vi hjelper våre kunder blant annet med utvikling av employer branding-strategi, lage og gjennomføre merkevarebyggende rekrutteringskampanjer og utvikling og drift av karrièresider.

Nysgjerrig? Kom i kontakt med oss her.