– Er din organisasjon klar for å møte 2018?

Vi er i den tiden på året der strategier, investeringsplaner og budsjetter finslipes. Når planleggingen er over gjenstår det vanskeligste: Å sikre gjennomføringskraft, aktivitet og resultater i tråd med planene. Er din organisasjon klar for å møte fremtiden? Hvilke forbedringer bør dere gjøre i organisasjonen for å nå nye høyder i 2018, 2019 og 2020?

Fremtiden krever ny kompetanse. Planlegging og utvikling av fremtidens organisasjon er strategisk avgjørende for suksess. Ved å planlegge og igangsette rekrutteringsarbeidet så tidlig som mulig vil du bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes. Vårt råd er derfor klart: Dersom du planlegger å opprette og implementere nye stillinger i 1. kvartal 2018 haster det å gå i gang med rekrutteringsarbeidet.

Grundige rekrutteringsprosesser tar tid. En godt planlagt rekrutteringsprosess kan ta fire til fem måneder fra prosessen starter til din nye medarbeider er klar for oppstart. En ansettelse i november vil dermed vanligvis bety oppstart 1. mars.

Vi er et rekruttering- og råd­givnings­firma med base i Hauge­sund­regionen og hele Norge som arbeids­plass. Vi løser mange typer opp­drag, men det grunn­legg­ende målet er alltid likt – å legge til rette for lang­siktig verdi­skapning hos våre kunder. For å oppnå dette har vi defi­nert fire kjerne­verdier som skal kjenne­tegne en­hver Hamnøy-represen­tant i enhver situasjon; Diskré, fleksibel, effektiv og kompetent.

Vår omfattende leder­er­faring og metodiske til­nærming til arbeids­opp­gavene sørger for topp kvalitet i alle ledd. Og like viktig – vi har engasje­mentet til å matche ambi­sjonene. Vi lever av å yte service, og legger vår stolt­het i å alltid være til­gjenge­lige for våre kunder.

Per oktober 2017 har våre kunder gitt HAMNØY en gjennom­snitt­lig score på 9 av 10 poeng. Hver kunde som har be­svart evaluer­ingen har gitt sin vurder­ing basert på en samlet vurder­ing av hvor for­nøyd kunden er med arbeidet som ble ut­ført i pro­sessen. Vi har gleden av å jobbe for mange attraktive kunder. Les gjerne utsagn fra noen av våre kunder.

Dersom dere har behov for å igangsette en konkret rekrutteringsprosess, eller ønsker å diskutere ulike utfordringer og muligheter din organisasjon står ovenfor, er du alltid velkommen til å ta kontakt:

Jan Tore Hamnøy, rådgiver / hodejeger, tlf. 411 02 200, jth@hamnoy.no

Else-Margrete Liknes, rådgiver / hodejeger, tlf. 969 11 135, eml@hamnoy.no

Pål Meyer, rådgiver / hodejeger, tlf. 416 68 192, pm@hamnoy.no