Godt nyttår!

Vi er takknemlig for at vi for niende år på rad kan avrunde et driftsår med vekst i kunder og omsetning. Aldri har vi loset trygt i hamn flere ansettelser enn i 2023. Vi har fått jobbe sammen med 40 nye kunder som har stått for ca. en tredjedel av aktiviteten vår.

For noen av våre kunder har 2023 vært preget av omstilling og utfordringer. Andre av våre kunder har opplevd sterk vekst og utvikling. Uansett hvilken situasjon våre kunder befinner seg i er vi klar for å bistå og hjelpe når dere trenger vår kapasitet og kompetanse.

I et jobbmarked fortsatt preget av lav arbeidsledighet har vi i 2023 jobbet systematisk for å styrke vårt research- og analyseteam. I 2023 har vi styrket vårt rekrutteringsteam med tre nye årsverk og fortsatt å investere i systemer og kompetanse for å bli enda bedre til å hjelpe våre kunder med god rekruttering. Vi har styrket vår satsing i Oslo, og avdelingen består består nå av fem ansatte. Ved hovedkontoret i Tysvær i Rogaland har vi åtte ansatte.

Vi er takknemlig og glad for all tilliten vi får fra eksisterende og nye kunder, og ser frem til å jobbe sammen med dere også i 2024. Vi ønsker også å takke alle kandidater og jobbsøkere vi har jobbet sammen med i 2023. Vi ønsker alle lykke til med det nye arbeidsåret.

Når vi går inn i vårt tiende driftsår består vårt rekrutteringsteam av seks rådgivere/prosjektledere, seks rådgivere innen research og analyse og en digital markedsfører. Satsingen og utviklingen har gjort at vi har blitt en enda mer robust, fleksibel og effektiv samarbeidspartner for våre kunder. Denne styrkingen har vært avgjørende for den gode utviklingen vi har hatt det siste året.

Vi har positive forventninger til 2024 – og ser frem til å bli kjent med nye mennesker – både kunder og kandidater. Vi ser frem til å forsterke og videreutvikle samarbeidet med eksisterende kunder og bli kjent med nye kunder over hele Norge. I løpet av 2024 har vi som ambisjon å etablere en avdeling på Nordvestlandet.

Team HAMNØY går inn i 2024 med to rekrutterings- og rådgivningsfirmaer: HAMNØY for privat næringsliv og offentlig sektor, og Knif Jobb for ideell og frivillig sektor.

I 2024 skal vi fortsette arbeidet med å hjelpe våre kunder trygt i hamn med avgjørende rekrutteringer på alle nivå i organisasjonen.

Vår målsetning for 2024 er enkel, men klar, og helt identisk med målet vi hadde ved inngangen til 2023: Vi skal bli enda bedre til å levere god rekruttering til enda flere. Vi skal være fremtidsorienterte og klar for å møte de utfordringene som måtte komme.

Vi ønsker deg og dine alt godt for 2024.

Hilsen alle oss i team HAMNØY

Hamnøy godt nytt år