Godt nytt år fra oss i HAMNØY

Vi er takknemlig for at vi for åttende år på rad kan avrunde et driftsår med vekst i kunder og omsetning. I 2022 har vårt rekrutteringsteam loset trygt i hamn 135 ansettelser fra A-til-Å for kunder over hele Norge. Vi har fått jobbe sammen med 40 nye kunder som har stått for ca. en tredjedel av aktiviteten vår.

For noen av våre kunder har 2022 vært preget av omstilling og utfordringer. Noen av våre kunder har blitt påvirket ganske hardt av forhold som energikostnader, tilgang på råvarer, inflasjon, renteutvikling og krigen i Ukraina. Andre av våre kunder har opplevd sterk vekst og utvikling. Uansett hvilken situasjon våre kunder befinner seg i er vi klar for å bistå og hjelpe når dere trenger vår kapasitet og kompetanse.

I et jobbmarked fortsatt preget av lav arbeidsledighet har vi i 2022 jobbet systematisk for å styrke vårt research- og analyseteam. I 2022 har vi styrket vårt rekrutteringsteam med tre årsverk og fortsatt å investere i systemer og kompetanse for å bli enda bedre til å hjelpe våre kunder med god rekruttering. Vi har også etablert team i Oslo – og fra januar er vi på plass med kontor og møterom sentralt i Oslo sentrum. I første omgang har vi et Oslo-team med to ansatte. I 2022 har vi også blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vi er takknemlig og glad for all tilliten vi får fra eksisterende og nye kunder, og ser frem til å jobbe sammen med dere også i 2023. Vi ønsker også å takke alle kandidater og jobbsøkere vi har jobbet sammen med i 2022. 135 av dere har fått ny jobb etter en prosess sammen med oss. Noen starter 2023 i ny jobb. Vi ønsker alle lykke til med det nye arbeidsåret!

Hamnøy godt nytt år

Når vi går inn i vårt niende driftsår består vårt rekrutteringsteam av fire rådgivere/prosjektledere, fem rådgivere innen research og analyse og en digital markedsfører. Satsingen og utviklingen har gjort at vi har blitt en enda mer robust, fleksibel og effektiv samarbeidspartner for våre kunder, noe som har vært avgjørende for den gode utviklingen i oppdrag det siste året.

Vi har positive forventninger til 2023 – og ser frem til å bli kjent med nye mennesker – både kunder og kandidater. Vi ser frem til å forsterke og videreutvikle samarbeidet med eksisterende kunder og bli kjent med nye kunder over hele Norge.

Vi ser frem til å fortsette arbeidet med å hjelpe våre kunder trygt i hamn med avgjørende rekrutteringer på alle nivå i organisasjonen.

Vår målsetning for 2023 er enkel, men klar, og helt identisk med målet vi hadde ved inngangen til 2022: Vi skal bli enda bedre til å levere god rekruttering til enda flere. Vi skal være fremtidsorienterte og klar for å møte de utfordringene som måtte komme.

Vi ønsker deg og dine alt godt for 2023.

Hilsen alle oss i HAMNØY