HAMNØY er Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Som Miljøfyrtårn-sertifisert har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og har et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og en grønn omstilling.  Vi tar bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering for bedrifter som ønsker å vise sitt samfunnsansvar og drive mer lønnsomt gjennom bærekraftig fokus. 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Som Miljøfyrtårn-bedrift får vi hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover.

Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter har gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Hvorfor er dette viktig?

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar.

  • økt konkurransekraft
  • reduserte kostnader
  • merkevaren styrkes

Hva vil vi fokusere på fremover?

Sertifiseringskriteriene vi har fokusert på er blant annet systemer for styring, arbeidsmiljø, innkjøp, transport, energi og avfall. Vi har på disse områdene systematisk gjennomgått HAMNØYs aktivitet tidligere, og videre satt spesifikke måltall som vi skal jobbe mot. 

Ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert har HAMNØY tatt et bevisst valg om at vi vil være med å bidra. HAMNØY forplikter seg ved sertifisering til kontinuerlig forbedring som viser at sertifiseringen bare er starten på et langsiktig arbeid innen bærekraft. Det viktige i en slik sertifiseringsprosess er å bli oppmerksom på hvilke aktiviteter bedriften har som påvirker miljøet negativt, og videre se på hvordan en kan iverksette tiltak for å redusere miljøpåvirkningen. 

Det viktige er nå å følge opp slik at selskapets miljøpåvirkning kan reduseres over tid.