HAMNØY først ute med sertifisering i MATCH-V

Team HAMNØY ble nylig de første til å sertifisere seg i Assessios motivasjon- og verditest Match-V.

Team HAMNØY ble nylig de første til å sertifisere seg i Assessios motivasjon- og verditest Match-V.

Man hører i dag mye snakk om organisasjonskultur. Flere organisasjoner, store så vel som små, har i dag utpregede kultur- og verdiprofiler, som er svært viktige for deres virksomhet og identitet. En sentral utfordring i rekruttering er derfor å finne personer med verdier som passer inn i bedriftens eksisterende kultur. Andre organisasjoner ønsker å endre sin kultur, da blant annet ved å strategisk velge individer som kan bistå endringen i ønsket retning.

Match-V muliggjør, som mange andre motivasjons- og verditester, en måling av individers verdier og preferanser, men tar det hele et steg lenger ved å også matche disse verdiene opp mot organisasjonens kulturprofil. Dette representerer et spennende nytt steg i kulturforskning og arbeid.

Match-V blir offisielt lansert i mars, og vi gleder oss til å ta verktøyet i bruk i framtidige rekrutteringsprosesser.

Les mer om vår testleverandør Assessio her