Positiv utvikling i arbeidsmarkedet

2020: NAV Rogaland meldte en vedvarende nedgang i arbeidsledigheten. Samtidig opplever vi i HAMNØY en økende etterspørsel etter arbeidskraft, spesielt innenfor IT.

NAV Rogaland meldte denne uken en vedvarende nedgang i arbeidsledigheten i Rogaland og resten av landet. Samtidig opplever vi i HAMNØY en økende etterspørsel etter arbeidskraft, spesielt innenfor IT.

Siden september har arbeidsledigheten i Rogaland gått ned fra 3,8 til 3,6 prosent. Totalt for hele landet har ledigheten gått ned fra 3,8 til 3,4 prosent. I Hamnøy er vi glade for den positive utviklingen, og har tro på at den vil fortsette i tiden framover.

økende etterspørsel

Vi har i høst opplevd en positiv utvikling i etterspørsel etter arbeidskraft, og jobber for tiden med mange spennende stillinger. Spesielt kampen om IT-kompetanse oppleves like stor og intens som tidligere.

– Dette skyldes nok mye at kompetansen er ettertraktet i alle typer bransjer. Inntoget av IoT og digitalisering har økt etterspørselen. I Hamnøy ser vi at det er liten endring i antall stillinger innen IT, og har i høst rekruttert mange med denne kompetansen, sier rådgiver Tuva Kvalevaag Simensen.

Per dags dato har vi 15 ledige stillinger.

Også ny statistikk fra Finn.no viser at samtidig som mange fortsatt søker etter jobb så har det vært en positiv utvikling i antall ledige stillinger.

– Etter en moderat start på august, har utviklingen tatt seg opp. Antall utlyste stillinger økte med nesten 13 prosent fra august til september. Dette er en god indikasjon på at bedriftene ser lysere på fremtiden og har et økt behov for arbeidskraft, sier Jobbanalytiker i FINN jobb, Christopher Ringvold, til Finn.no.