Aqua Knowledge søker systemutvikler

Systemutvikler Aqua Knowledge AS

Aqua Knowledge, som er en del av Mørenot, leverer tekniske tjenester til havbruksnæringen i Norge og internasjonalt. Selskapet er i vekst og trenger å tilføre kompetanse og kapasitet til utviklingsteamet, spesielt innen IT-relaterte utviklingsprosjekter. Vi søker nå en erfaren utvikler til å jobbe med videreutvikling av systemene Netlog og Aquacom.

 

Aquacom er vårt modulbaserte forretningssystem som gir oppdrettsnæringen full oversikt og kontroll over alt av teknisk drift og utstyr som inngår i oppdrettsselskapets virksomhet, i tillegg til å fungere som et vedlikehold og planleggingsverktøy. Vi har hatt stor suksess med Aquacom og ønsker nå å utvikle systemet videre i tråd med næringens behov. Netlog er Mørenotkonsernets interne fagsystem.

Vi søker en systemutvikler som vil bidra til å utvikle systemene våre og være med å bygge et internt utviklingsmiljø i en spennende og fremtidsrettet bransje.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Videreutvikling av vårt teknisk vedlikeholdssystem Aquacom og Mørenot sitt internsystem Netlog. Utvikle og videreutvikle programvaren og moduler i systemet
 • Gjennomføre utviklingsprosjekt, oppfølging av kunder og samarbeidspartnere
 • Gjennomføring av test av programvare og systemer, samt  dokumentasjon
 • Samarbeid med forskningsinstanser/miljøer 
 • Noe kundestøtte ved behov, som support og opplæring 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Høyere utdannelse innen IT
 • Minimum tre års erfaring som systemutvikler
 • Genuin interesse for faget – interesse for fagansvar
 • Erfaring med .net og C#, MS SQL
 • Ønskelig med erfaring fra systemintegrasjon
 • Interesse innen fiskeoppdrett og teknologiutvikling er en fordel
 • Gunstig med kunnskap om skyløsninger og apputvikling 
 • Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk er en forutsetning

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Målrettet og evner å fordype seg i problemstillinger
 • Kunnskapsrik og holder seg oppdatert på ny teknologi
 • Analytisk 
 • Selvstendig
 • Åpen for nye ideer og muligheter

Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å bli med i en bransje som er i stor utvikling og som satser globalt. Har du de tekniske egenskapene og ønsket om å ta ansvar så vil vi gi deg muligheten til å vokse inn i rollen. Du blir del av et godt fellesskap som har stor interesse og kunnskap innen næringen.  

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Maria C. Barrera Stenersen, tlf. +47 900 90 137, eller rådgiver research og analyse Espen Gismervik, tlf + 47 949 72 686 .

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 7. februar 2021 – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.