AutoStore søker Fire and Safety Engineer

Fire and Safety Engineer AutoStore

AutoStore opplever stor suksess på det globale markedet med økt omsetning, solgte produkter og antall ansatte. I takt med ekspanderingen til nye markeder møter vi nye utfordringer knyttet til myndighetskrav, forskrifter og spesifikasjoner.

Vi søker nå etter en løsningsorientert Fire and Safety Engineer som skal arbeide globalt med å sikre at produktene i AutoStore etterlever spesifikke krav og er “compliant” i alle land selskapet opererer i. Stillingen er en del av operations organisasjonen, og rapporterer direkte til Director of Product Management.

I denne rollen vil du få mulighet til å være med å forme og øke sikkerheten for nye innovative lagerløsninger globalt, og du vil fort bli en ekspert på feltet. Du må være lærevillig, fleksibel og en dyktig kommunikator i møte med ulike kulturer, samt trigges av å jobbe internasjonalt med en del reisevirksomhet.

We are Lean, Bold and Transparent  – Are you an AutoStore Maker? 

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Sørge for at AutoStore etterlever myndighetskrav og spesifikasjoner i alle land selskapet leverer til
 • Produktgodkjenning innen brannsikring i nye og eksisterende markeder
 • Planlegge, spesifisere og gjennomføre tester samt og utarbeide dokumentasjon for AutoStore sine produkter, herunder;
  • Forberede større tester
  • Ansvarlig for gjennomføring av eksterne tester innen sitt fagfelt
  • Delta i eksterne tester som gjennomføres av 3. part.
  • Delta i arbeidet med utarbeidelse av dokumentasjon og guidelines 
 • Være en rådgiver og problemløser for salgsapparatet i AutoStore
 • Relasjonsbygging og representasjon for AutoStore i ulike sammenhenger 
 • Mulighet for å holde innlegg, presentasjoner eller kurs innen ny teknologi og testresultater for konsulenter, fagpersoner og andre interessenter i bransjen
 • Samarbeide på tvers av avdelinger i AutoStore, samt kunder, partnere og myndigheter på tvers av landegrenser

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Høyere teknisk utdannelse innen områder som brann, teknologi, maskin, risiko eller Compliance  
 • Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning
 • God teknisk forståelse og kunnskap innen brannsikring og brannsikringsprodukter 
 • Erfaring med brannsikring som konsulent er en fordel
 • Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med systemer for kvalitetsstyring, produktutvikling og oppfølging av prosedyrer
 • Ønskelig med internasjonal arbeidserfaring og god kulturell forståelse

SPRÅK:

 • Meget gode språkferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig

VI SER ETTER DEG SOM: 

 • Er kundeorientert med god forretningsforståelse 
 • Er en god kommunikator med gjennomslagskraft og innflytelse
 • Har god interkulturell forståelse og relasjonsbygger på tvers av kulturer
 • Er uredd og utholdende i møte med nye utfordringer 
 • Er løsningsorientert med gode samarbeidsevner
 • Lærevillig, nysgjerrig og oppdatert på ny teknologi og utvikling innen eget fagfelt

Vi tilbyr en kreativ, trygg og solid arbeidsplass i en virksomhet i sterk vekst. Hos oss får du arbeide med et revolusjonerende, unikt og patentert lagersystem som er i sterkt vekst. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og ordnede arbeidsforhold, samt gode muligheter for karriereutvikling. Du vil bli en del av et unikt, spennende og svært kompetent fag- og utviklingsmiljø i AutoStore. 

Arbeidssted er i Nedre Vats i Vindafjord kommune.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Tuva Kvalevaag Simensen, tlf. +47 476 54 882, eller researcher Kristin Øygarden, tlf. +47 475 02 770

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.  Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 23. mars  – søknader behandles fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.