Bibelskolen i Grimstad søker rektor

Rektor Bibelskolen i Grimstad

Ønsker du en viktig og spennende jobb der du kan lede og utvikle Bibelskolen i Grimstad inn i fremtiden?

Rektor er daglig leder av skolen og er ansvarlig for den faglige, pedagogiske og administrative ledelsen av skolen. Noe undervisning, nasjonal/internasjonal reising og sosialpedagogisk arbeid inngår i stillingen. 

Bibelskolen i Grimstad eies av Normisjon, og rektorstillingen er en sentral lederstilling i organisasjonen. Det er derfor ønskelig at søkere har god kjennskap til Normisjons virksomhet, og kan lede skolen som en viktig aktør i organisasjonen. I vurdering av søkerne vil dette sammen med erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Bibelskolens visjon er «Forvandlede mennesker – en forvandlet verden». Gjennom arbeid med Bibelen, nært kristent fellesskap, veiledning og tjenestepraksis, ønsker skolen å utruste nye generasjoner til liv og tjeneste både nasjonalt og internasjonalt. 

Vi søker derfor en tydelig og engasjert leder med gode samarbeidsevner som brenner for å utruste unge mennesker til kristent liv og tjeneste gjennom skolens personale. Det er avgjørende at du er en lagspiller som får med deg folk – og at du evner å inspirere og skape begeistring. 

Vi ønsker at skolens rektor har: 

  • Et ønske om å gjøre en forskjell 
  • Teologisk real- og formalkompetanse
  • Evne til strategisk utvikling av skolen og dens personale
  • Kan vise til oppnådde resultater som leder
  • Klare tanker om utvikling og fornyelse av bibelskolen inn i fremtiden
  • Erfaring innen undervisning og pedagogikk er en fordel, men ikke avgjørende 

Søkere må identifisere seg med Bibelskolen i Grimstad/Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte. Lønn etter Normisjons regulativ.

På grunn av stillingens karakter, er det ønskelig at rektor bor eller bosetter seg i rimelig nærhet til skolen. Det må påregnes noe arbeid på kveldstid og i helger.

 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, eller researcher Ida Eide, tlf. 993 68 003. Du kan også kontakte styreleder Kjell Arvid Svendsen, mobil 951 21 570. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist:  20. juni 2022 – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse etter avtale.