Eidesvik Offshore ASA søker Chief Technology Officer (CTO)

Chief Technology Officer (CTO) Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik sin ambisjon er å være ledende innen grønne offshorefartøy. Vi har i mer enn to tiår vært pionerer innen demonstrasjon av ny miljøteknologi. Eidesvik Offshore har en sterk innovasjonskultur – og vår evne til å omsette gode ideer til handling er et av våre konkurransefortrinn. Vi satser offensivt på fremtiden, både ved å utvikle nye prosjekter og ved å videreutvikle eksisterende flåte. 

Nå søker vi etter en CTO som ønsker å ta en sentral rolle i videreutviklingen av Eidesvik Offshore. Vår nye CTO er en leder som trigges av tanken på å videreføre og forsterke innovasjonskraften i Eidesvik. Du er god til å skape entusiasme og drive fram effektive prosesser på tvers i en organisasjon.

Du blir en del av ledergruppen i Eidesvik og rapporterer til CEO. Stillingen har base ved vårt kontor på Langevåg på Bømlo. Det legges opp til en fleksibel jobbhverdag med en kombinasjon tilstedeværelse på kontor, reise og bruk av hjemmekontor.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Som CTO vil du få det overordnede ansvaret for å utvikle og følge opp våre teknologi- og miljøprosjekter. Du vil lede et erfarent team med solid kompetanse innen teknologiutvikling og bærekraft. 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • ansvar for utvikling, oppfølging og implementering av selskapets teknologi- og miljøsatsing
 •  være en pådriver i utviklingsprosjekter i samarbeid med kunder, leverandører og forskningsmiljøer
 • kommersialisering av vårt utviklingsarbeid 
 • prosjektledelse innen konvertering og bygging av skip
 • oppsøke nye teknologispor og fremtidsrettede energibærere
 • utvikling av selskapets digitale mulighetsrom

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du spiller folk gode og bygger team som leverer kvalitet

Som CTO i Eidesvik er det viktig at du er en god lagspiller. 

Du balanserer strategiske og analytiske evner med nysgjerrighet for teknologi og skipsfart. 

Vi trenger deg som kan vise til relevant arbeidserfaring innen teknologi, prosjektarbeid og/eller utvikling innen maritim næring. 

Videre ønsker vi at du:

 • er en faglig sterk leder med solid teknologikunnskap 
 • har relevant høyere utdanning 
 • har bred erfaring med å lede utviklingsprosjekter 
 • er proaktiv med kommersiell forståelse og evne til å overføre strategier til handling

Hvorfor Eidesvik Offshore ASA?

 • Vi tilbyr en spennende og viktig lederstilling i et rederi som er ledende innen grønne offshorefartøy.
 • Som CTO blir du del av vår ledergruppe, og sentral i utformingen av fremtidens Eidesvik Offshore ASA.
 • Du vil bli en del av et innovativt og godt arbeidsmiljø, omgitt av rause kolleger med høye ambisjoner. 

Søknadsfrist: Snarest – vi vurderer søknader fortløpende.

Ønsker du mer informasjon om stillingen? 

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 41 10 22 00. Du kan også ta kontakt med CEO i Eidesvik Offshore, Gitte Gard Talmo, tlf. 915 23 245, eller HR direktør i Eidesvik Offshore, Erling Lodden, tlf. 417 94 205. 

Registrer og send inn CV og søknad, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. 

Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Eidesvik Offshore i den innledende fasen (hvis du ønsker det).

Tiltredelse etter avtale.