Frikirken søker daglig leder

Daglig leder Frikirken

Ønsker du en viktig og spennende lederjobb der du kan lede arbeidet ved hovedkontoret i Frikirken? 

Som daglig leder ved Frikirkens hovedkontor får du et overordnet ansvar for ledelse, drift og utvikling av kirkesamfunnets fellesadministrasjon. Vi utfører en rekke oppgaver på vegne av menighetene og kirkens ledelse, og jobber for å støtte menighetene i deres arbeid. Arbeidet er organisert rundt tre hovedområder: Misjon, menighetsutvikling og stab (administrasjon, økonomi, personal og kommunikasjon). Frikirkens barn- og unge (FriBU) er en selvstendig organisasjon, som samarbeider tett med Frikirken. FriBU har et særskilt ansvar for barne-, ungdoms- og unge voksne-arbeidet i Frikirken. Det er per i dag ca. 30 ansatte knyttet til hovedkontoret sitt arbeid. 

Du vil lede arbeidet sammen med et lederteam. Les gjerne mer om organiseringen av hovedkontoret. Stillingen rapporterer til synodestyret. 

Arbeidssted er med utgangspunkt ved vårt hovedkontor på Bislett i Oslo sentrum, men med god fleksibilitet og praktisk tilpasning for den rette kandidaten. En del reiseaktivitet må påregnes. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Daglig leder har en spennende og allsidig hverdag bestående av strategiske, operative, relasjonelle og administrative oppgaver. Du vil lede et meningsfullt arbeid der målsetningen er å legge best mulig til rette for frivilligheten og våre 81 menigheter rundt omkring i Norge. Som leder blir det viktig at du evner å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø preget av trivsel og engasjement.

Dine sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir å

 • være en samlende leder som motiverer og utvikler medarbeidere og frivillige 
 • inspirere og skape begeistring for Frikirken  
 • bidra til god kommunikasjon om Frikirken internt og eksternt 
 • forberede saker for synodestyret 
 • lede, forvalte og utvikle hovedkontorets arbeid i tråd med vedtak fra styrende organer
 • sikre at visjon og verdier er førende for strategiske valg og handlingsplaner 
 • sikre god økonomisk styring og drift 
 • gå foran med det gode eksemplet i den daglige driften – og raskt kunne veksle mellom praktiske oppgaver og strategisk arbeid

Personlige egenskaper og ønskede kvalifikasjoner 

Vår nye daglige leder er en trygg leder og lagspiller som evner å få det beste ut av teamet og som trigges av å skape resultater sammen med andre. Du er en engasjert person som kan jobbe både strategisk og praktisk, og trives når det skjer mye. Du er flink til å organisere og strukturere arbeidsoppgaver, forstå økonomi og bygge gode relasjoner. Du har ledererfaring, også fra menighet, kirke og/eller organisasjonsarbeid. 

Vi ser etter deg som blir motivert av Frikirkens visjon og verdier, og som kjenner godt til vårt arbeid. Daglig leder må identifisere seg med Frikirkens verdigrunnlag og teologiske ståsted, slik det er uttrykt i Frikirkens grunndokumenter. Daglig leder må være medlem av Frikirken.

Videre ser vi for oss at du 

 • har en relevant høyere utdanning, gjerne innen ledelse, teologi eller økonomi  
 • har god erfaring fra personalledelse, herunder delta i ansettelsesprosesser, oppfølging og konflikthåndtering
 • er god til å drive arbeidsprosesser og til å omsette planer til handling
 • har erfaring fra saksbehandling og styrearbeid
 • har gode språkferdigheter i norsk og engelsk, så vel muntlig som skriftlig 
 • er trygg i bruk av digitale verktøy 

Personlig egnethet blir vektlagt. 

Hvorfor Frikirken? 

 • En viktig lederjobb i et kirkesamfunn som jobber for å bygge åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere
 • Et spennende arbeidsfellesskap med svært engasjerte ansatte og frivillige
 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling og med sterk tro på fremtiden
 • Lønn og vilkår i henhold til Frikirkens lønnsavtale 

Søknadsfrist: Snarest – vi vurderer søknader fortløpende.

ØNSKER DU MER INFORMASJON OM STILLINGEN? 

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved rådgiverne

 • Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200
 • Cathrine Vikse Johnsen, tlf. 976 09 098
 • Anna Froestad, tlf. 984 38 273

Registrer og send inn CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Frikirken i den innledende fasen dersom det er ønskelig.

Tiltredelse etter avtale.