Frikirken søker stabsleder

Stabsleder Frikirken

Som stabsleder på Frikirkens hovedkontor vil du få en sentral plassering i kirkesamfunnet og være daglig leders stedfortreder. Du vil møte interessante utfordringer og være en viktig brikke i arbeidet med å lede hovedkontoret videre i riktig retning. Som leder for stabsfunksjoner vil du ha et viktig ansvar med å lede og utvikle stabsteamet bestående av syv engasjerte medarbeidere som jobber innen områdene HR, økonomi, administrasjon og kommunikasjon. Du vil  rapportere til daglig leder og inngå i ledergruppen på hovedkontoret. Stillingen er nyopprettet. 

Vi ser etter en stabsleder som evner å skape trygghet og sikre fremdrift gjennom god og tillitsfull kommunikasjon og dialog med stab, lederteam og lederne i menighetene.  

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Lede og organisere staben på en effektiv og fremtidsrettet måte
 • Ansvarlig for fagområdene HR, økonomi, administrasjon og kommunikasjon 
 • Gå foran som et godt eksempel i det daglige operative arbeidet
 • Sørge for god fremdrift og måloppnåelse innenfor vedtatte rammer
 • Bidra aktivt i lederteamet for å sikre en helhetlig utvikling av hovedkontoret
 • Legge til rette for god samhandling med hele kirkesamfunnet innen HR-feltet
 • Ha et overordnet fokus på økonomien ved hovedkontoret 
 • Styre aktuelle utviklings- og omstillingsprosesser i tråd med vedtatte planer
 • Sekretær for lønnsutvalget
 • Stedfortreder for daglig leder 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Høyere utdanning
 • Faglig tyngde og erfaring innen HR 
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk, skriftlig gjerne på begge målformer
 • Organisasjonserfaring og kjennskap til Frikirken er en fordel
 • Forståelse for samspillet i en frivillig organisasjon 
 • God digital kompetanse og forståelse

PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Et ønske om å gjøre en forskjell 
 • God til å se utviklingsbehov og finne løsninger 
 • Svært god evne til gjennomføring
 • Relasjonsbygger med gode kommunikasjonsferdigheter
 • Opptatt av resultater og kvalitet 
 • Godt og stabilt humør 
 • Du har gründerånd og ser nye muligheter
 • Du etablerer tillit og oppnår innflytelse hos andre

VI TILBYR: 

 • En viktig lederjobb i et kirkesamfunn som jobber for å bygge åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige
 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling og med sterk tro på fremtiden
 • Lønn og vilkår i henhold til Frikirkens lønnsavtale 

Arbeidssted er med utgangspunkt i vårt kontor i Oslo sentrum. 

Søkere må identifisere seg med Frikirkens verdigrunnlag og teologiske ståsted, slik dette er uttrykt i Frikirkens grunndokumenter.  

 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy,  tlf. 411 02 200, eller researcher Anna Froestad, tlf. 984 38 273.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. 

Søknadsfrist: 11. august – søknader vurderes fortløpende.