Hæhre Entreprenør søker HMSK-leder

HMSK-leder Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør er i vekst og vil nå styrke organisasjon ytterligere med en HMSK-leder til vår tunnelavdeling i Bergen. Stillingen inngår som en del av ledergruppen til region tunnel og rapporterer til prosjektdirektør. 

Som HMSK-leder vil du ha ansvar for oppfølging og koordinering av HMS- og kvalitetsarbeidet iht. bedriftens mål for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø, samfunnsansvar og ISO-sertifiseringer. 

Du får en spennende og viktig lederjobb der ansvaret omfatter alle som utfører arbeid på prosjektet. Som HMSK-leder vil du også få en sentral rolle inn i det kontinuerlige forbedrings- og utviklingsarbeidet i Hæhre Entreprenør. 

ANSVAR OG OPPGAVER: 

 • Ansvarlig for planlegging og utarbeidelse av HMS(SHA)-plan og KS-plan for prosjektet
 • Være ansvarlig for å følge opp avvik og uønskede hendelser internt og mot byggherre
 • Gjennomføre HMS-runder og følge opp tiltak, samt sikkerhet og varslingsrutiner på rigg og i anlegget.
 • Løpende oppdatering av prosjektets risikoanalyse og bistå med igangsetting og gjennomføring av tiltak
 • Utarbeide månedsrapporter for HMS og KS og påse at systemet for rapporter er aktivt, samt sikre at tiltak følges opp og dokumenteres iht. prosedyrer og rutiner
 • Vurdere fremdriftsplaner mhp. tilstrekkelig tid og koordinering av arbeidsoppgavene for å påse at sikkerheten er ivaretatt
 • Sørge for at det arbeides systematisk med tiltak for å sikre gjennomføring av prosjekt iht. interne standarder, samt lover og regelverk

DIN PROFIL: 

 • Faglig tyngde og ledererfaring: Relevant utdannelse på bachelornivå. Lang erfaring kan kompensere for formell utdanning. Praktisk ledererfaring er en fordel. Du har gjerne hatt personalansvar eller vært fagansvarlig. 
 • HMSK: Lengre erfaring fra bygg og anlegg innen HMS/KS – gjerne med erfaring fra tunnel
 • Regelverk innenfor fagfeltet: God forståelse av, og kjennskap til relevant regelverk og ISO-standarder
 • Du har tilstrekkelig IT-kompetanse
 • Personlige egenskaper: Du er en som tør å ta i et tak. Du er nysgjerrig, utviklingsorientert og strukturert med analytiske ferdigheter. 
 • Førerkort klasse B

VI TILBYR: 

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på prosjekter der du vil være med å bidra på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur landet over. Man inngår i inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer.
 • Gode muligheter. Våre ansatte gis muligheter til personlig og faglig utvikling.
 • Inkluderende arbeidsmiljø. Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet.
 • Gode ordninger. Hæhre tilbyr konkurransedyktige betingelser med gode forsikrings- og pensjonsvilkår, samt mulighet for å ta del i vårt aksjeprogram.

Bli bedre kjent med oss i Hæhre.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Lisa Røgelstad, tlf. 466 51 199, eller researcher Anna Froestad, tlf. 984 38 273.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

 

Søknadsfrist: Snarest.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.