Hardanger og Voss museum søkjer skipsførar

Skipsførar Hardanger og Voss museum

Hardanger og Voss museum er den største kulturinstitusjonen i regionen. Museet har sett som mål at ein gjennom fagleg arbeid og stort engasjement skal vera ein sentral samfunnsaktør i regionen. Verksemda har vel 60 årsverk og omkring 60 millionar i omsetnad. Me søkjer etter ein skipsførar til hardangerjakta Mathilde, ei 125 år gammal hardangerjakt på 73 fot med ein tonnasje på 76 brt. Stillinga rapporterer til avdelingsleiar ved Hardanger Fartøyvernsenter. 

Etter å ha blitt tilbakeført som seglfartøy har Mathilde sidan 1989 vore i aktiv drift om lag 8 månader i året. Seglsesongen har eit mønster med 6-8 veker kulturtokt (dagsturar), 8-12 veker med leirskuletokt (5-dagars tokt), og nokre veker med sommartokt for ulike grupper. Mathilde har eit fast tilsett sikkerhetsmannskap på tre personar: Skipsførar, bestmann og kokk. Men som oftast seglar me med eit mannskap på fire personar.  

Me leitar etter ein skipsførar med interesse for maritim kulturhistorie og som vert motivert av å segla kulturelle tokt. 

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGÅVER

Som skipsførar er du arbeidsleiar for mannskapet, og vil samarbeida tett med landbasen om drifta. Du vil segla Mathilde på tokt og bidra til formidling av maritim kunnskap. Du vil og ha ansvar for oppfølging av vedlikehold og sertifikat, inkludert kontakt med underleverandørar. 

ØNSKA KVALIFIKASJONAR OG EIGENSKAPAR

Vår nye skipsførar har erfaring frå drift av seglande fartøy, gjerne innafor skule eller kulturhistorisk ramme. I tillegg til kunnskap om det driftsmessige må du ha evne og lyst til å arbeida med formidling av maritim kunnskap til alle aldersgrupper. 

Me ønsker og at du har

  • kystskippersertifikat (D5 (II/3,5)) og ROC-radiosertifikat
  • krise og passasjerhåndteringskurs
  • gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
  • gode kommunikasjons- og formidlingsevner
  • stort fokus på sikkerhet og er strukturert

Me tilbyr spanande og varierte utfordringar. Du vert del av eit kunnskapsrikt og inspirerande arbeidsfellesskap. Regionen har eit mangfaldig kulturtilbod, og moglegheitene for friluftsliv på fjell og fjord er aldri langt unna. Museet tilbyr løn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordningar, bedriftshelseteneste og velferdsordningar. 

Arbeidsstad vil vera Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund. Det må påreknast reiseverksemd. Det vert krevd politiattest for stillinga. 

 

For meir informasjon, ta kontakt med rekrutteringspartnaren vår HAMNØY AS ved

  • rådgjevar Cathrine Vikse Johnsen, tlf. 976 09 098
  • rådgjevar research & analyse Anna Froestad, tlf.  984 38 273

Vis interesse for stillinga ved å registrera CV-en og søknaden din snarast. Attestar og vitnemål skal leggjast ved søknaden. All kontakt blir handsama konfidensielt – også overfor oppdragsgjevar i innleiande fase dersom det er ønskjeleg.

Søknadsfrist: Snarest – søknader vert vurdert fortløpande.

Tiltreding: Etter nærare avtale.