Hatteland søker Product Lead til RamBase

Product Lead Wholesale RamBase

Kan du tenke deg å arbeide med produktutvikling i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi? 

RamBase er en ERP-løsning for virksomheter som driver med varehandel og distribusjon, produksjon eller auksjon.

Vi styrker nå vårt produkt-team med en initiativrik og løsningsorientert Product Lead Wholesale for produktområdet Varehandel og distribusjon.

Du vil ha en sentral rolle i å sikre at RamBase forblir den beste ERP-løsningen for varehandel- og distribusjonsvirksomheter. Du kommer til å jobbe tett med kunder, partnere, intern utviklingsavdeling og andre interessenter for å identifisere utviklingsbehov. Du vil også prioritere retning for utviklingsarbeidet og følge opp at det leverte produktet imøtekommer kravene.

ANSVAR:

 • Vedlikeholde produktets veikart i samarbeid med resten av teamet slik at RamBase forblir den beste løsningen for varehandel- og distribusjonsvirksomheter.
 • Sikre at produktet støtter etterlevelse av lover, regler og bransjenormer innenfor varehandel- og distribusjon.

OPPGAVER:

 • Kartlegge produktbehov og forbedringsmuligheter i samarbeid med kunder, partnere og andre interessenter.
 • Definere løsningskonsepter og initiere utviklingsinitiativ i samarbeid med utviklingsavdelingen.
 • Verifisere at utviklede løsninger møter de definerte behovene.
 • Støtte salgsavdelingen med produkt- og bransjekunnskap i salgsprosesser.
 • Støtte utviklingsteamene med bransjekunnskap.
 • Bistå markedsavdelingen med produktkunnskap og delta i markedsaktiviteter.

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJONER:

 • Høyere utdanning innen for eksempel logistikk, supply-chain management, it og/eller administrasjon.
 • Praktisk erfaring med implementering eller forvaltning av IT-løsninger for logistikk, innkjøp og salg.
 • Du bør ha sterk forståelse for forretningsprosesser og teknologi.
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Problemløser – du identifiserer forbedringsmuligheter og finner effektive, fornuftige og praktiske løsninger samtidig som du evner å se det store bildet.
 • Forretningsforståelse – du forstår en virksomhets strategier og prioriteringer og ser hvilke produktforbedringer som kan tilføre økt verdi for våre kunder.
 • Initiativtaker – du initierer aktiviteter og kan arbeide uten støtte fra andre.
 • God kommunikator – du formidler informasjon med klarhet og letthet, både muntlig og skriftlig og lytter for å forstå det andre prøver å formidle.
 • Pågangsmot – du er positiv og entusiastisk og arbeider konstruktivt under press. 

Våre verdier er pålitelig, kvalitetsbevisst og innovativ – og vi søker deg som identifiserer deg med disse verdiene. 

Vi tilbyr en kreativ, utfordrende og spennende jobb i et selskap med et betydelig internasjonalt vekstpotensial. Du vil bli del av et team med motiverte og flinke kollegaer. Hos oss vil du få mulighet til å jobbe i et høyteknologisk miljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. RamBase og Hatteland-gruppen er kjent som en unik og spennende organisasjon med høy teknologisk kompetanse. 

Arbeidssted er ved Hattelands lokaler på Raglamyr i Haugesund eller Nedre Vats.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Else-Margrete Liknes Overøye, tlf. +47 969 11 135, eller rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. +47 411 02 200. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål bes vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 31. januar 2020 – søknader behandles fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.