Hatteland søker etter Technical Account Manager

Technical Account Manager EMP Secure

Hatteland / EMP Secure søker en relasjonsbyggende og løsningsorientert Technical Account Manager som ønsker å bli en del av et rikt og kompetent teknologisk miljø med ambisjoner og sterke eiere i ryggen.

I rollen vil du fungere som kundens IT-rådgiver. Gjennom kunnskap om kundens kjernevirksomhet og organisasjon vil din oppgave være å sørge for at kundens utnyttelse av informasjonsteknologi kontinuerlig videreutvikles. Fokuset vil være på et tett og nært samarbeid, du blir bindeleddet som fremmer kundens ønsker og behov både innad i EMP Secure og ut mot eventuelle tredjepartsleverandører.

I rollen som Technical Account Manager er det viktig at du er faglig dyktig og at du evner å forklare tekniske detaljer og krav til et ikke-teknisk publikum. Du må også kunne sette bestemte mål, og sørge for at målene blir gjennomført til avtalt tid.

Din rolle vil være å følge opp kunden mtp. allerede leverte tekniske løsninger og potensielle nye tekniske løsninger. Du vil samarbeide tett med KAM som er kundeansvarlig inn mot salg.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Fungere som et bindeledd mellom kunde og EMP Secure sin kommersielle og tekniske organisasjon og bidra til at kundens reelle behov til enhver tid blir ivaretatt gjennom leveranse av riktige produkter og tjenester.
 • Bidra til at kunden får nødvendig informasjon og opplæring slik at man oppnår en effektiv utnyttelse av leverte produkter og tjenester.
 • Analysere kundens behov og eventuelt foreslå oppgraderinger eller tilleggsfunksjoner for å tilfredsstille deres krav
 • Identifisere potensielle nye produkter, tjenester og funksjoner som ytterligere kan effektivisere og forbedre kundens prosesser.
 • Være en pådriver for å øke brukeropplevelsen og kundens utbytte av leverte tjenester og produkter.
 • Sørge for hensiktsmessig rapportering av kvalitet og ytelse på leverte tjenester.
 • Utøve teknisk kundeservice for å støtte pre-sale og post-sale prosesser

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Bachelorgrad eller høyere innen IT-relaterte fag
 • Solid teknisk bakgrunn med praktisk erfaring innen IT
 • Ønskelig med teknisk-, produkt- og forretningskunnskap for å kunne støtte salgsprosessen og styrke kundeforholdet.
 • Generelt god kjennskap til IT og programvare

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Analytisk og problemløsende
 • Læringsvillig – faglig oppdatert
 • Målbevisst og god gjennomføringsevne
 • Tillitskapende relasjonsbygger med gode samarbeidsferdigheter
 • Evne til å forstå kundens behov og foreslå tidsriktige løsninger
 • Kommunikasjonsferdigheter hvor en evner å forklare tekniske løsninger til et ikke-teknisk publikum

MÅL OG RESULTAT:

 • Stillingen blir målt på kundetilfredshet
 • Målet med rollen er å bidra til god service og godt samarbeid slik at kunden får til bedre drift og løpende forbedringer

SPRÅK:

 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

VI TILBYR:

 • En trivelig arbeidsplass med spennende framtidsutsikter
 • Selvstendige, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Du blir en del av et kompetent fagmiljø og en unik organisasjon
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, ordnede arbeidsforhold, god pensjonsordning og svært gode forsikringsordninger

Arbeidssted: Fleksibelt ettersom hva som passer best for søker. Mulighetene er ved Hattelands kontorer i Haugesund, Vats, Bergen, Stavanger eller Åndalsnes.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Stian Helgeland, tlf + 47 92 84 93 91, eller rådgiver Jan Tore Hamnøy , tlf +47 41 10 22 00.
Eller ved å kontakte vår HR-manager Tonje Lindkjend, tlf +47 416 22 235, eller Service Strategy Manager Kim Fiva, tlf +47 481 53 095

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 1. mai – søknader behandles fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.

Se også andre stillinger hos Hatteland