Haugaland Næringspark søker forretningsutvikler

Forretningsutvikler Haugaland Næringspark AS

Fremtiden på Haugalandet bygges nå! Vil du være med på laget? 

Vi søker en erfaren og engasjert forretningsutvikler til å selge inn Haugaland Næringspark til aktuelle aktører både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Som
forretningsutvikler i Haugaland Næringspark får du en allsidig og spennende hverdag. Du får en selvstendig jobb med stor frihet til å forme egen hverdag. Du vil bli en del av et lite og effektivt team bestående av daglig leder og prosjektleder drift. Sammen jobber dere for å realisere potensialet i Norges største ferdigregulerte næringsområde. 

ANSVAR OG OPPGAVER: 

 • Videreutvikling av næringsparken som lokasjon for ny industri og videreutvikle eksisterende portefølje.
 • Identifisere og følge opp nye forretningsmuligheter.
 • Inngå og følge opp kommersielle avtaler.
 • Delta i anbud og tilbudsprosesser.
 • Markedsarbeid i inn og utland.
 • Utvikle og styrke relasjonene i partnerskapene og i prosjektene. 

DIN PROFIL: 

 • Industrierfaring: Du har relevant og bred erfaring fra areal- og energikrevende industrier. Kunnskap om fornybar energi. Gjennom din samlede erfaring evner du å forstå behovene til industrien. 
 • Troverdighet og påvirkningskraft: Du har erfaring som leder og / eller erfaring med rådgivning, salg, strategiarbeid e.l. med store aktører på et høyt ledernivå. 
 • Salg og forretningsutvikling: Det er ønskelig at du kan vise til gode resultater fra relevante kommersielle roller.
 • Nettverk: Du har et etablert relevant nettverk inn mot en eller flere av målgruppene til næringsparken. 
 • Lærevillig: Du følger utviklingen og holder deg oppdatert om utviklingen i industrien.
 • Personlige egenskaper: Du har gode samarbeidsegenskaper og kommuniserer godt og tydelig. Du har svært god forretningsforståelse. Du har driv og tar initiativ. Du er opptatt av å skape resultater. Du løser jobben med god struktur og gjennomføringskraft. 
 • Språk: Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, så vel skriftlig som muntlig. Språkferdigheter i tysk er en fordel. 

VI TILBYR: 

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et selskap og en næringspark med et STORT potensial. 
 • Sterke og langsiktige eiere. Kommunene på Haugalandet står sammen om satsingen. 


Arbeidssted i Haugesund og i næringsparken. 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, eller rådgiver Kristine Valen, tlf. 926 94 052. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

 

Søknadsfrist: 3. desember  – søknader vurderes fortløpende.