Karmøy kommune søker etter helsesjef

Helsesjef Karmøy kommune

Karmøy kommune søker nå etter en dyktig og engasjert helsesjef. Stillingen er lokalisert i helse- og omsorgsetaten og rapporterer til kommunalsjef. Etaten har ca. 1300 årsverk fordelt på ulike tjenesteområder. I helsesektoren er det 360 ansatte og årsbudsjettet er 260 millioner kroner.  

Det er stor oppmerksomhet om tjenestene i sektoren, både lokalt og nasjonalt. Som helsesjef vil du få en nøkkelrolle i en spennende utvikling, blant annet oppfølging av barneverns-/oppvekstreformen, opptrappingsplanen for rus- og psykisk helse, nasjonal satsning innen helsestasjon- og skolehelsetjenesten og digitalisering. Du vil også bli del av en faglig sterk og stabil ledergruppe i etaten. 

ANSVAR OG OPPGAVER:

 • Overordnet ansvar for rus- og psykisk helsetjeneste, barneverntjenesten, legetjenester,  helsestasjoner, skolehelsetjenesten og fysioterapi- og ergoterapitjenesten.
 • Ansvar for styring, ledelse og tjenesteutvikling innenfor sektor helse.
 • Sørge for god økonomistyring, god personalhåndtering og faglig utvikling for å sikre bærekraftig utvikling i sektoren.
 • Sammen med etatens og kommunens øvrig ledelse være en pådriver for samordning og samhandling på tvers av organisasjonen og med omliggende kommuner.
 • Legge frem saker for folkevalgte organ og følge opp politiske vedtak.

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJON:

 • Høyere utdanning.
 • Relevant og solid ledererfaring.
 • Erfaring fra kommunal sektor er en fordel.
 • Gode språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • En trygg og tydelig leder som er opptatt av nytenkning.
 • Evner å kombinere faglig ferdighet med helhetstenkning.
 • Har et strategisk blikk.
 • Er motiverende og engasjert. 
 • Kommuniserer godt med interne og eksterne aktører

Vi tilbyr en spennende og endringsvillig arbeidsplass i en stor organisasjon, med et viktig samfunnsoppdrag og godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold med gode pensjons- og forsikringsordninger, samt lønn etter avtale. Arbeidssted vil være på Rådhuset i Kopervik.

For mer informasjon, ta kontakt med kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund, tlf. + 47 415 02 158. Du kan eventuelt ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Lisa Røgelstad, tlf. +47 466 51 199. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. 

Søknadsfrist: 30. august 2021. Søknader behandles fortløpende. 

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.