Karmøy kommune søker etter kommunearkitekt

Kommunearkitekt Karmøy kommune

Karmøy kommune søker nå etter en dyktig og samfunnsengasjert kommunearkitekt. Stillingen er lokalisert i avdeling for by- og samfunnsutvikling. Avdelingen arbeider på tvers av kommunens ulike etater og bistår organisasjonen med utredninger og analyser. 

Karmøy kommune satser strategisk på videreutviklingen av våre tre byer. Som kommunearkitekt vil du få en nøkkelrolle i arbeidet med å stimulere til god byutvikling, og vi ser etter kandidater som har engasjement for bærekraftig samfunnsutvikling og våre bygde omgivelser. Du vil ha direkte kontakt og utstrakt tverrfaglig samarbeid med ulike aktører innad i kommunen og ut mot private aktører.  

ANSVAR OG OPPGAVER:

 • Styrke arkitektonisk kvalitet i strategisk viktige planer og bidra inn i utarbeidelsen av overordnede planer og kommunale planer (kommuneplan, kommunedelplan og områdeplan).
 • Fagansvar for å utvikle og forvalte arkitektur som fagdisiplin i kommunen.
 • Øke kompetansen om arkitektur internt i kommunen.
 • Forberede og skrive saksfremstillinger for politisk behandling.
 • Bidra inn i prosjekter hvor kommunen er byggherre.
 • Bidra til å identifisere og styrke identitet og egenart i kommunen.
 • Bidra til et godt samarbeid med private og offentlige aktører.
 • Tett samarbeid/kommunikasjon med sentrale myndigheter på regionalt og statlig nivå .
 • Være med å bidra til at kommunen når sine mål om god samfunnsutvikling. 

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJON:

 • Sivilarkitekt eller mastergrad innen arkitektur.
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra offentlig og/ eller privat virksomhet med ansvar for selvstendig plan- og prosjektgjennomføring.
 • Har god kompetanse innen kommunal arealplanlegging på overordnet og detaljnivå.
 • Utstrakt kunnskap om relevant lovverk, planutforming og kommunal plansaksbehandling er ønskelig.
 • Erfaring med analyse og utredninger.
 • Forståelse for samspillet mellom politisk og administrativt nivå i planprosesser.
 • God kunnskap og erfaring med bruk av relevante digitale verktøy og hjelpemidler.
 • Kompetanse på prosesser og medvirkning.
 • Gode språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • God på å planlegge og strukturere egen hverdag
 • Kommuniserer godt med interne og eksterne aktører
 • Liker å ta en aktiv rolle i samarbeid med andre.
 • Kan gi og ta imot veiledning
 • Innehar gjennomføringsevne og er engasjert i nye utfordringer
 • Trives med å planlegge og skrive saker. 

 

Vi tilbyr en solid og tverrfaglig arbeidsplass i en organisasjon med et positivt arbeidsmiljø og faglige utfordringer. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold med gode pensjons- og forsikringsordninger, samt konkurransedyktige lønnsbetingelser. Arbeidssted vil være på Rådhuset i Kopervik.

For mer informasjon, ta kontakt med leder for by- og samfunnsutvikling Vigleik Winje, tlf. + 47 473 52 061. Du kan eventuelt ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Lisa Røgelstad, tlf. +47 466 51 199. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. 

Søknadsfrist: 3. juni 2021. Søknader behandles fortløpende. 

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.