Karmøy kommune søker kommuneplanlegger / kommunearkitekt

Kommuneplanlegger / kommunearkitekt Karmøy kommune

Karmøy kommune er inne i en spennende fase. Vi kan tilby interessante utfordringer og arbeidsoppgaver for deg som lar seg engasjere og finner stor glede i å jobbe med overordnet planlegging og samfunnsutvikling.

Som kommuneplanlegger/kommunearkitekt i Karmøy kommune vil du få en sentral plassering i organisasjonen. Du vil få ansvar for å utarbeide overordnede planer, og bidra inn i arbeidet med å styrke brukermedvirkningen i Karmøy kommune. Det er avgjørende at du evner å skape et godt samarbeid mellom ulike aktører i kommunen. Stillingen rapporterer til kommunalsjef teknisk.

ANSVAR OG OPPGAVER:

 • Utarbeide overordnede planer, kommunale planer (kommuneplan, kommunedelplan og områdeplan) og detaljreguleringer. (Oppstart kommuneplanens arealdel januar 2021)
 • Bidra til et godt samarbeid med private og offentlige aktører.
 • Legge til rette for brukermedvirkning og politikerkontakt.
 • Bidra til å identifisere og styrke identitet og egenart i kommunen.
 • Forberede og skrive saksfremstillinger for politisk behandling.
 • Tett samarbeid/kommunikasjon med sentrale myndigheter på regionalt og statlig nivå .
 • Være med å bidra til at kommunen når sine mål om god samfunnsutvikling.

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJON:

 • Mastergrad innen fagområder som arkitektur, byutvikling og urban design, landskapsarkitektur, arealplanlegging eller samfunnsvitenskap er ønskelig.
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra offentlig og/ eller privat virksomhet med ansvar for selvstendig plan- og prosjektgjennomføring.
 • Har omfattende og variert kompetanse innen kommunal arealplanlegging på overordnet og detaljnivå.
 • Utstrakt kunnskap om relevant lovverk, planutforming og kommunal plansaksbehandling er ønskelig.
 • Forståelse for samspillet mellom politisk og administrativt nivå i planprosesser.
 • God kunnskap og erfaring med bruk av relevante digitale verktøy og hjelpemidler.
 • Kompetanse på prosesser og medvirkning.
 • Gode språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig.

VI SER ETTER DEG SOM:

 • Har vilje, engasjement og glede i å jobbe med samfunnsutvikling og ønsker å bidra til at Karmøy kommune får et samstemt og velfungerende planverk.
 • Ønsker å se at våre fysiske omgivelser gjør det godt å bo i Karmøy kommune.
 • Er initiativrik, fremoverlent og liker å ta en aktiv rolle i samarbeid med andre.
 • Evner å jobbe konsentrert og trives med å planlegge og skrive saker.
 • Er robust med høy arbeidskapasitet.

Vi tilbyr en strategisk viktig stilling i den største kommunen i Nord-Rogaland. Du får ta del i et godt fagmiljø og arbeidsmiljø, og arbeide med interessante planoppgaver og få muligheten til å påvirke.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Else-Margrete Liknes, tlf. 969 11 135, eller kommunalsjef teknisk, Eiliv Staalesen, tlf 915 20 102

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfristens utløp, dersom det er ønskelig.

Arbeidssted: Kopervik, Karmøy

Søknadsfrist: 26. oktober – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.