Karmøy kommune søker etter psykolog/psykologspesialist til psykisk helseteam for barn og unge

Psykolog/psykologspesialist Karmøy kommune

Karmøy kommune søker etter en dyktig og engasjert psykolog/psykologspesialist til PP-tjenesten. Kontoret har et stort og bredt sammensatt fagmiljø innenfor det spesialpedagogiske feltet. En vesentlig del av kommunens psykiske helsetjeneste for barn og unge er også lagt til PPT som et eget team. Stillingen vil inngå som en del av dette teamet. 

Du vil få en nøkkelrolle i arbeidet innenfor psykisk helse i barnehage og skole, og vi ser etter kandidater som evner å jobbe selvstendig med sine oppgaver. Du vil ha direkte kontakt med og utstrakt tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører som jobber med barn og ungdom. 

Vi har fokus på kompetanseheving og tilbyr opplæring og kurs i relevante faglige tilnærminger. Vi legger også til rette for spesialiseringsløp. Nyutdannede med relevant utdanning oppfordres også til å søke.

ANSVAR OG OPPGAVER:

Stillingen er spesielt rettet inn mot arbeid med psykisk helse. Fagteamet psykisk helseteam i PPT består per i dag av tre stillinger. Leder av teamet er dr.philos./spesialist i klinisk pedagogikk. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri (lege) har full stilling i teamet.  Som psykolog i dette teamet vil en i hovedsak arbeide individrettet i form av klinisk arbeid, utredningsarbeid og noe foreldreveiledning. Samtidig vil en ha mulighet til å jobbe forebyggende på systemnivå. Arbeidsoppgavene vil også bestå av veiledning til ansatte i skole og barnehage, samt kunne bidra til kompetanseutvikling innenfor feltet psykisk helse. 

Arbeid med sakkyndige vurderinger inngår ikke i arbeidsoppgavene. 

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJONER:

 • Off. godkjent psykolog/psykologspesialist. Annen tilsvarende utdanning med kompetanse innenfor klinisk arbeid kan også vurderes. 
 • Relevant erfaring fra arbeid innen psykisk helse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Nyutdannede med relevant utdanningsretning vil vurderes
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Det er ønskelig at en kan disponere egen bil i tjenesten.

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • God på å planlegge og strukturere egen hverdag
 • Kommuniserer godt med interne og eksterne aktører
 • Er fleksibel og serviceinnstilt
 • Har evne til tverrfaglig samarbeid
 • Kan gi og ta imot veiledning
 • Innehar gjennomføringsevne og er engasjert i nye utfordringer

Vi tilbyr en solid og tverrfaglig arbeidsplass i en organisasjon med et positivt arbeidsmiljø og faglige utfordringer. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold med gode pensjons- og forsikringsordninger, samt lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen. Arbeidssted vil være i Kopervik hos PP-tjenesten.

For mer informasjon, ta kontakt med leder for PPT, Kjetil Andreas Hansen, tlf. +47 996 98 630. Du kan eventuelt ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Lisa Røgelstad, tlf. +47 466 51 199. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad.  Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. 

Søknadsfrist: 11. oktober. Søknader behandles fortløpende. 

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.