Karmøy kommune søker etter psykologer / psykologspesialister

Psykologer / psykologspesialister Karmøy kommune

Karmøy kommune søker nå etter dyktige og engasjerte psykologer/psykologspesialister rettet mot barn og unge. Vi ser etter en kommunepsykolog til helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og en psykolog til PP-tjenesten. 

Du vil få en nøkkelrolle i arbeidet innenfor psykisk helse for barn og unge, og vi ser etter kandidater som evner å jobbe selvstendig med sine oppgaver. Du vil ha direkte kontakt og utstrakt tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører som jobber med barn og ungdom. 

Som psykolog hos oss vil du kunne få mange varierte arbeidsoppgaver. Vi har fokus på kompetanseheving og tilbyr opplæring og kurs i relevante faglige tilnærminger. Vi legger også til rette for spesialiseringsløp. Nyutdannede med relevant utdanning oppfordres også til å søke.

ANSVAR OG OPPGAVER:

Stillingen som psykolog i PP-tjenesten er organisert i fagteam og tverrfaglige kompetanseteam, og er spesielt rettet inn mot arbeid med psykisk helse. En vil i hovedsak arbeide individrettet i form av klinisk arbeid, utredningsarbeid og noe foreldreveiledning. Samtidig vil en ha mulighet til å jobbe forebyggende på systemnivå. Arbeidsoppgavene vil også bestå av veiledning til ansatte i skole og barnehage, samt kunne bidra til kompetanseutvikling innenfor feltet psykisk helse. 

Stillingen som kommunepsykolog i helsestasjon- og skolehelsetjenesten er i hovedsak rettet mot systemarbeid, og en vil samarbeide tett med ledergruppen i virksomheten, helsesykepleiere, PPT og rus- og psykiatritjenesten. En vil også være en del av ulike arbeidsgrupper rettet mot psykisk helse for barn og unge i kommunen og interkommunalt. Psykologen vil også ha noe klinisk arbeid, i hovedsak på helsestasjon for ungdom. I tillegg vil arbeidsoppgavene bestå av veiledningsarbeid, vekselsvis mellom prosess- og saksveiledning. 

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJONER:

 • Off. godkjent psykolog/psykologspesialist. Annen tilsvarende utdanning med kompetanse innenfor klinisk arbeid kan også vurderes for stillingen til PP-tjenesten. 
 • Relevant erfaring fra arbeid innen psykisk helse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Nyutdannede med relevant utdanningsretning vil vurderes
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Det er ønskelig at en kan disponere egen bil i tjenesten.

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • God på å planlegge og strukturere egen hverdag
 • Kommuniserer godt med interne og eksterne aktører
 • Er fleksibel og serviceinnstilt
 • Har evne til tverrfaglig samarbeid
 • Kan gi og ta imot veiledning
 • Innehar gjennomføringsevne og er engasjert i nye utfordringer

Vi tilbyr en solid og tverrfaglig arbeidsplass i en organisasjon med et positivt arbeidsmiljø og faglige utfordringer. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold med gode pensjons- og forsikringsordninger, samt lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen. Arbeidssted vil være i Kopervik med kontorlandskap sammen med PP-tjenesten.

For mer informasjon, ta kontakt med leder for PPT, Kjetil Andreas Hansen, tlf. +47 996 98 630, eller virksomhetsleder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Tore Skeie, tlf. +47 917 78 764. Du kan eventuelt ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Lisa Røgelstad, tlf. +47 466 51 199. 

Vis din interesse for stillingen(e) ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Vi ber om at det presiseres i søknaden hvilken stilling det søkes på. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. 

Søknadsfrist: 1. juni. Søknader behandles fortløpende. 

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.