Karmøy kommune søker stabssjef

Stabssjef Karmøy kommune

Som stabssjef i Karmøy kommune vil du få en sentral plassering i organisasjonen, med direkte rapportering til rådmannen. Stabssjefen vil være rådmannens stedfortreder. Du vil daglig møte interessante utfordringer og være en viktig brikke i samspillet med å lede kommunen i riktig retning. Sammen med et dyktig lederlag skal du legge til rette for at politisk ledelse gis best mulig handlingsrom og beslutningsgrunnlag. Som leder for stabsfunksjonen vil du ha et viktig ansvar med å lede og utvikle staben, som for tiden består av sju avdelinger og ca. 85 engasjerte medarbeidere.

Vår neste stabssjef skaper trygghet gjennom god og tillitsfull kommunikasjon og dialog med stab, lederlag, folkevalgte og tillitsvalgte. Vi ser etter deg som har faglig tyngde og erfaring innen politiske prosesser, strategiarbeid, saksforberedelser og økonomi i offentlig forvaltning.

ANSVAR OG OPPGAVER:

 • Lede og organisere staben på en effektiv og fremtidsrettet måte
 • Sørge for effektiv drift og måloppnåelse innenfor vedtatte rammer
 • Bidra aktivt i rådmannens lederlag for å sikre en helhetlig utvikling av kommunen
 • Representere rådmannen i aktuelle politiske organer 
 • Sørge for god samhandling med hele organisasjonen
 • Ha et overordnet fokus på økonomien i kommunen
 • Styre aktuelle utviklings- og omstillingsprosesser i tråd med vedtatte planer
 • Samarbeid med politisk ledelse

KVALIFIKASJONER OG ØNSKET ERFARING:

 • Høyere utdanning
 • Solid erfaring fra offentlig sektor og behandling av politiske saker
 • Forståelse for samspillet mellom politisk og administrativt nivå
 • Dokumentert erfaring med ledelse og stabsarbeid, saksbehandling og overordnet økonomisk styring
 • Svært gode språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Tilgjengelig og inkluderende leder 
 • Gir retning og motiverer til samarbeid og samhandling
 • Handlingsorientert og analytisk problemløser 
 • God kommunikator
 • Opptatt av resultater og kvalitet
 • Proaktiv og endringsvillig

VI TILBYR: 

 • Interessante og utfordrende lederutfordringer.
 • Et godt miljø med høyt faglig nivå som gir deg muligheter til å forme din egen hverdag.
 • En lederstilling som gir deg mulighet til å være med å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Else-Margrete Liknes Overøye, tlf. 969 11 135, eller rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200. Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål legges ved søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfristens utløp, dersom det er ønskelig.

Arbeidssted: Kopervik, Karmøy

Søknadsfrist: 6. desember – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.