KFUK-KFUM Norge søker HR-leder

HR-leder KFUK-KFUM

KFUK-KFUM Norge jobber for å skape åpne, trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv, få opplevelser for livet og utvikle seg som hele mennesker. Ønsker du en viktig og spennende lederjobb  der du bidrar til dette gjennom å skape det beste laget av ansatte?  

KFUK-KFUM Norge har de siste årene vært i en spennende fase preget av stor vekst, nyskaping og utvikling. Vi søker en leder som kan bidra til å videreutvikle organisasjonen inn i en ny strategiperiode, og ut fra organisasjonens visjon, verdier og målsettinger bidra til gode veivalg videre. 

HR-leder har et helhetlig ansvar for drift og utvikling innen hele HR-feltet i KFUK-KFUM Norge. Vi har i dag ca. 350 ansatte over hele landet, mange av disse er unge arbeidstakere som er nye i arbeidslivet – og det er høy aktivitet og vekst i organisasjonen. Vi ser etter en faglig trygg leder med et sterkt engasjement for KFUK-KFUM sitt arbeid. Du må like å jobbe sammen med andre, samtidig må du være motivert for å ta et ekstra tak når det trengs. Din viktigste oppgave blir å sikre at vi er en god og ryddig arbeidsgiver som evner å tiltrekke seg, utvikle og beholde dyktige ansatte. 

Som HR-leder vil du bli en del av ledergruppen i KFUK-KFUM Norge og rapporterer til generalsekretær.

Les gjerne vår langtidsstrategi frem mot 2025 her.

ROLLE OG ANSVAR:

 • Ivareta KFUK-KFUMs arbeidsgiverfunksjon og bidra til et konstruktivt partssamarbeid
 • Overordnet ansvar for utvikling av KFUK-KFUM sin HR-funksjon, herunder strategi- og handlingsplaner 
 • Videreutvikle effektive og fremtidsrettede HR-tjenester som bidrar til en helhetlig og enhetlig HR-praksis  
 • Igangsette og følge opp utviklingsarbeid på områder som eksempelvis ledelse, organisering, kultur- og kompetanseutvikling 
 • Rådgivningsarbeid innen ledelse, organisasjon og personal
 • Være en pådriver for digital utvikling, herunder etablere og legge til rette for bruk av nye HR-systemer for rapportering og analyser
 • Personalansvar for HR-avdelingen 
 • Tett samarbeid med alle avdelinger ved forbundskontoret, ansatte i kretsene og frivillige 

KVALIFIKASJONER OG ØNSKET ERFARING:

 • Høyere relevant utdannelse er ønskelig, men betydelig erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Relevant arbeidserfaring og god kjennskap til lov og avtaleverk. Du har ledererfaring og er trygg i rollen
 • Erfaring med frivillighet eller fra organisasjonsarbeid 
 • Du arbeider effektivt med digitale arbeidsverktøy og løsninger
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • En god problemløser
 • Strukturert med god gjennomføringsevne
 • Godt pågangsmot 
 • God relasjonsbygger og lagspiller 
 • Lærevillig 

VI TILBYR DEG: 

 • En viktig lederjobb i en stor samfunnsorientert bevegelse med et kristent verdigrunnlag  
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige
 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling og med sterk tro på fremtiden
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Arbeidssted er med utgangspunkt i vårt kontor i Oslo sentrum. 

 

Søkere må kunne identifisere seg med KFUK-KFUM sin visjon, ideologi og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. 

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet. 

 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, rådgiver Cathrine Vikse Johnsen, tlf. 976 09 098, eller researcher Ida Eide, tlf. 993 68 003. 

Vi ønsker å høre fra deg! Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad så snart som mulig. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 15. august 2022 – søknader vurderes fortløpende.