Kirkens Bymisjon søker controller

Controller Kirkens Bymisjon

Som controller hos oss vil du ha en spennende og viktig rolle i vår økonomiavdeling. Du vil få et dedikert ansvar for en region, og vil støtte regionleder og virksomhetsledere i økonomistyring og regnskapsspørsmål. Hos oss vil du jobbe tett med dyktige kollegaer i vår økonomiavdeling, og inngå i et fagmiljø med controllere på tvers av organisasjonen. Stillingen rapporterer til konserncontroller.

Vi søker deg som ønsker å bygge videre på din karriere innenfor økonomi i et inspirerende og kunnskapsrikt arbeidsmiljø. Hos oss vil du få selvstendige ansvarsområder med gode muligheter for kompetanseheving og karriereutvikling. 

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Som controller vil du bidra inn i økonomistyringen for en region. Du vil ha ansvar for kvalitetssikring av regnskapet samt utarbeidelse og oppfølging av budsjett og prognose. 

Du vil bistå i rapportering og analyser, samt være en bestiller overfor regnskaps- og lønnsavdelingen nasjonalt. I rollen vil du være tett på region-, seksjons- og virksomhetslederne og bistå med prosjektrapportering og oppfølging.

Dine andre sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være

 • drive internkontroll og bistå i kvalitetssikring og effektivisering av rutiner
 • påse at innkjøp og anskaffelser i regionen følger stiftelsens innkjøpspolicy og retningslinjer
 • bidra til samarbeid og kommunikasjon i egen avdeling, virksomheter og i hele Kirkens Bymisjon, og sikre god intern informasjonsflyt
 • bidra i fellesoppgaver med nasjonal økonomiavdeling som årsoppgjør, selskapsstyring, bidrag i styrerapporter m.m.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Vi søker deg som har god regnskapsforståelse og noen års relevant erfaring, gjerne fra regnskapsbyrå. Du ønsker å utvikle deg videre innen fagfeltet, motiveres av selvstendige ansvarsområder og evner å strukturere din egen hverdag. 

For å trives godt i jobben som controller ser vi for oss at du er lærevillig, trygg på din egen kompetanse og deler din kunnskap med kolleger og samarbeidspartnere. Som kollega er du løsningsorientert og kvalitetsbevisst, og trives med å oppnå resultater i tett samarbeid med andre.

Videre er det ønskelig at du har

 • høyere utdannelse innen regnskap og økonomi
 • har kjennskap til lov- og regelverk
 • god formuleringsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • god digital kompetanse

Som controller har du en bred kontaktflate og samarbeider tett med kollegaer og samarbeidspartnere. Det er derfor viktig at du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å samarbeide godt på tvers av fagområder og kulturer. 

Hvorfor Kirkens Bymisjon?

 • vi kan tilby en meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning
 • du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kolleger
 • du vil få en selvstendig og fleksibel arbeidshverdag
 • du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • vi har gode pensjons- og forsikringsordninger

Kirkens Bymisjon er en livssynsåpen organisasjon. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og være en organisasjon med like muligheter for mennesker, uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge, språk, religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, alder eller seksuell orientering.

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiverne 

 • Fredrik A. Deilkås, tlf. 984 72 541
 • Tonje Lavik Hansen tlf. 902 46 867

Registrer og send inn CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Kirkens Bymisjon i den innledende fasen dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: Snarest – søknader vurderes fortløpende.