Kirkens Bymisjon søker konserncontroller

Konserncontroller Kirkens Bymisjon

Som konserncontroller hos oss vil du ha en spennende og viktig rolle der du jobber på tvers av virksomheter, avdelinger og prosjekter. Du vil ha en sentral rolle i økonomistyringen og være en faglig rådgiver som utfordrer innen investeringer, økonomistyring og forbedringsarbeid. Du vil få personalansvar for 6 dyktige controllere og det faglige ansvaret for alle controllingressursene i organisasjonen, totalt 12 personer. Stillingen rapporterer til finansdirektøren og deltar i lederteamet i finans-, eiendoms- og innkjøpsavdelingen.

Vi søker deg som har en god forretningsforståelse og driv, og som evner å gå inn i detaljene samtidig som at du ser det store bildet. Du trives med en dynamisk arbeidshverdag i et miljø som spiller hverandre gode. Som leder setter du retning og får folk med deg, du deler av din kompetanse og er opptatt av å finne gode løsninger sammen med andre. 

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Som konserncontroller har du både personalansvar og faglig ansvar for controllerfunksjonen. Du vil utføre controlling, risikovurderinger og analyser for hele stiftelsen og aksjeselskapene i konsernet og delta i rapportering til styret. Du vil være rådgiver for ledelsen mht. økonomistyring, drive internkontroll, følge opp likviditet, finansiering og investeringsprosjekter. 

Dine andre sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være

 • ansvar for verktøy for budsjett og prognose, likviditetsstyring og bankfullmakter
 • ansvar for utarbeidelse av årsregnskap på stiftelse- og konsernnivå, samt aksjeselskaper
 • bistå som controller i anbudsprosesser
 • delta i utviklingen av systemer og rutiner samt bistå med opplæring og kompetanseheving
 • følge opp og samarbeide med vår bankforbindelse, revisor og andre relevante samarbeidspartnere
 • stedfortreder for finansdirektøren

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Vi søker deg som har høy økonomikompetanse og relevant arbeidserfaring, gjerne fra revisjon eller tilsvarende rolle. Du har gode lederegenskaper, og har gjerne hatt lederansvar i tidligere roller. Det er en fordel om du har erfaring fra komplekse organisasjoner og/eller konsern. 

Du trives med å være en faglig rådgiver opp mot ledelse og styre, og er opptatt av gode systemer og kvalitet. Du har gode analytiske ferdigheter, evner å prioritere og er opptatt av kontinuerlig forbedring.

Videre er det ønskelig at du har

 • relevant utdanning på masternivå
 • har kjennskap til lov- og regelverk, samt erfaring med skatt og moms
 • erfaring fra finans
 • god formuleringsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • god digital kompetanse, erfaring med Power-BI er en fordel

Som konserncontroller har du en bred kontaktflate og samarbeider tett med kollegaer på tvers av virksomheter og avdelinger, samt samarbeidspartnere eksternt. Det er derfor viktig at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter og evner å samarbeide godt på tvers fagområder og kulturer. 

Hvorfor Kirkens Bymisjon?

 • vi tilbyr spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver med stor påvirkning på organisasjonens arbeid
 • du vil ha spennende lederoppgaver i en organisasjon med fokus på kompetanseutvikling
 • du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kolleger
 • du vil ha en selvstendig og fleksibel arbeidshverdag 
 • vi har gode pensjons- og forsikringsordninger

Kirkens Bymisjon er en livssynsåpen organisasjon. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og være en organisasjon med like muligheter for mennesker, uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge, språk, religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, alder eller seksuell orientering.

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiverne 

 • Cathrine Vikse Johnsen, tlf. 976 09 098
 • Tonje Lavik Hansen tlf. 902 46 867

Registrer og send inn CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Kirkens Bymisjon i den innledende fasen dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 21. januar 2024 – søknader vurderes fortløpende