Kirkens SOS søker IT-konsulent

IT-konsulent Kirkens SOS

Ønsker du en meningsfull og givende jobb der din innsats kan gjøre en stor forskjell for mange?

Kirkens SOS søker nå en IT-konsulent som vil få en sentral rolle i vår organisasjon. Vi har 54  ansatte og 1.100 frivillige som er avhengige av at vi leverer gode, stabile og trygge IT-systemer. Vi har gode samarbeidspartnere som leverer IT-løsninger til oss i Kirkens SOS. Vår nye IT-konsulent vil bidra til at vi leverer sikker og stabil drift samt god service til ansatte, frivillige og samarbeidspartnere. 

Arbeidssted for stillingen vil fortrinnsvis være ved vårt kontor i Tønsberg, eller ved vårt hovedkontor på Skøyen i Oslo. Du vil rapportere til leder for digital og teknisk avdeling i Kirkens SOS. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som IT-konsulent hos oss vil du bidra med god teknisk kunnskap og forståelse inn i vår IT-avdeling. Du vil ha ansvar for det koordinerende IT-arbeidet, herunder sikre at systemer fungerer og at vi har kontroll på våre daglige IT-operasjoner. Videre vil du få jobbe operativt ut mot ansatte og frivillige for å sikre at disse får nødvendig opplæring og support i systemer og IT-utstyr. 

Du vil også få ansvar for innkjøp, bestilling og administrering av organisasjonens IT-utstyr. 

Dine andre sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være

 • løpende oppfølging av rutiner og oppgaver knyttet til IT-sikkerhet
 • sørge for kvalitet i våre IT-leveranser
 • oppfølging og samarbeid med våre leverandører av systemer og skytjenester
 • oppdatering og vedlikehold av nettsider

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ser etter deg som ønsker å bygge en karriere innen IT- og sikkerhet, og som motiveres av Kirkens SOS sitt oppdrag. Du vil bli en viktig bidragsyter i vår organisasjon, og vi ser for oss at du har god teknisk forståelse og er godt kjent med MS 365. Videre har du evnen til å jobbe selvstendig, og opptatt av å holde deg faglig oppdatert og hele tiden tilegne deg ny kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet. Som IT-konsulent hos oss ønsker vi at du er nysgjerrig og serviceorientert.

Videre er det ønskelig at du har

 • enten fagbrev innen IT-fag, eller en høyere utdanning innen IT
 • relevant arbeidserfaring innen IT med god kjennskap til  MS 365
 • gode språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig

Som IT-konsulent hos oss har du en bred kontaktflate og samarbeider tett med kollegaer, frivillige og samarbeidspartnere. Det er derfor viktig at du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å samarbeide godt på tvers av fagområder og kulturer. 

Du må kunne identifisere deg med menneskesynet og verdigrunnlaget til Kirkens SOS.

Hvorfor skal du jobbe i Kirkens SOS?

 • Du vil få en svært meningsfull jobb og muligheten til å gjøre en stor forskjell for mange.
 • Vi har et godt arbeidsmiljø med god støtte fra administrasjon og nasjonalt nettverk.
 • Du blir del av et arbeidsfellesskap der vi hele tiden søker etter utvikling og forbedring.
 • Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 10. desember 2023 – vi vurderer søknader fortløpende

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved rådgivere:

 • Fredrik Abrahamsen Deilkås, tlf: 984 72 541
 • Johanna Grindhaug, tlf: 959 33 056
 • Allette Solberg, tlf: 900 20 132

Registrer og send inn CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Kirkens SOS i den innledende fasen dersom det er ønskelig.