Misjonsalliansen søker etter en engasjert og strukturert controller

Controller Misjonsalliansen

Har du en lidenskap for økonomistyring, og ønsker å bidra til å gjøre en positiv forskjell i en internasjonal bistandsorganisasjon? 

Som controller i Misjonsalliansen vil du spille en viktig rolle i økonomistyringen og budsjettoppfølgingen i organisasjonen og for vårt internasjonale arbeid med mikrofinans gjennom vårt datterselskap Alliance Microfinance AS. 

Stillingen inngår i avdelingen Global Services og rapporterer til økonomidirektør. Avdelingen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring, HR og fellesfunksjoner, og utgjør totalt syv årsverk.

Stillingen vil forutsette tilstedeværelse ved vårt hovedkontor i Oslo sentrum og noe reisevirksomhet til våre samarbeidsland.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som controller vil du  få en allsidig og viktig rolle i organisasjonen. Du vil få en rådgivende rolle og samarbeide tett med ledelsen og kollegaer i inn- og utland for å støtte beslutningsprosesser og bidra til at Misjonsalliansen oppfyller sitt diakonale oppdrag på en økonomisk trygg og pålitelig måte. 

Dine andre sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være å 

 • sikre at økonomiske prosesser og systemer er effektive, nøyaktige og i samsvar med gjeldende regler og forskrifter
 • følge opp relevante nøkkeltall, overvåke budsjettavvik og identifisere årsaker til avvik
 • følge opp organisasjonens arbeid med risiko- og virksomhetsstyring
 • bidra til internkontroll og etterlevelse av relevante prosedyrer
 • forberede, presentere og følge opp økonomiske rapporter og analyser
 • direkte økonomisk oppfølging av vårt mikrofinansprosjekt i Etiopia
 • initiere, bearbeide og følge opp budsjett og prognoser for mikrofinansvirksomheten
 • bistå i budsjettering og økonomisk planlegging 
 • sørge for at anskaffelser skjer i henhold til rutiner og policyer, samt bidra i gjennomføring av anskaffelsesprosesser for sentrale avtaler
 • samarbeide tett med ledelsen og kollegaer i inn- og utland 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Vi søker deg som har erfaring med økonomistyring, budsjettering og rapportering, helst fra en internasjonal virksomhet eller bistandsorganisasjon. Du har god regnskapsforståelse og evner å analysere komplekse økonomiske data og presentere funn på en klar og forståelig måte.

Videre er det ønskelig at du har

 • høyere utdannelse innen økonomi, finans eller relaterte fagområder
 • sterke ferdigheter innen bruk av økonomiske analyseverktøy og regnskapssystemer
 • gode språkferdigheter i engelsk og norsk. Språkkunnskaper i spansk kan være en fordel

Som controller har du selvstendige ansvarsområder og samarbeider tett med ledelsen og avdelingene i organisasjonen. Det er derfor viktig at du evner å arbeide selvstendig og i team, og at du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å samarbeide godt på tvers av kulturer og fagområder. 

For å lykkes i rollen tror vi at du er strukturert og nøyaktig, har et godt pågangsmot og ser på utfordringer som en mulighet til forbedring.

Videre ser vi for oss at du

 • ønsker å videreutvikle og forbedre, tar initiativ og har evne til å gjennomføre
 • liker å bygge gode relasjoner og bidra til et godt, tillitsbasert arbeidsmiljø
 • er selvgående, men opptatt av å bidra til et godt team som deler kunnskap og spiller hverandre gode
 • er motivert for Misjonsalliansens visjon, verdier og strategi 

Hvorfor Misjonsalliansen? 

 • vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver med stor påvirkning på organisasjonens arbeid
 • du vil ha en variert stilling hvor du jobber internasjonalt og får mulighet til å reise og oppleve nye land og kulturer
 • du vil få mulighet til å bruke dine erfaringer og evner til å endre verden til det bedre
 • du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • vi har gode pensjons- og forsikringsordninger

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved rådgiverne

 • Cathrine Vikse Johnsen, tlf. 976 09 098
 • Espen Gismervik, tlf. 912 49 465
 • Johanna Grindhaug, tlf. 959 33 056

Registrer og send inn CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Misjonsalliansen i den innledende fasen dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: Snarest – søknader vurderes fortløpende.