Misjonsalliansen søker en strategisk kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsrådgiver Misjonsalliansen

Ønsker du en viktig og spennende kommunikasjonsjobb der du kan utgjøre en stor forskjell for andre?

Gjennom vårt strategiarbeid har vi definert mobilisere for rettferdighet  som et av våre viktige oppdrag i årene som kommer. Vi har som mål å skape oppmerksomhet om våre saker gjennom å være synlig i medielandskapet, styrke vår posisjon og øke kjennskapen til Misjonsalliansen. Stillingen skal bidra til å realisere de ambisiøse målene i vår strategi. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til generalsekretær. 

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Strategi- og kommunikasjonsrådgiver for generalsekretær og organisasjonen
 • Bidra til Misjonsalliansens  synlighet mot prioriterte målgrupper
 • Bygge nettverk av toneangivende skribenter/meningsbærere som kan bidra til å realisere Misjonsalliansens mål om å være en tydelig stemme innen global rettferdighet og fattigdomsbekjempelse. 
 • Støtte organisasjonens politiske påvirkningsarbeid gjennom posisjonering innen aktuelle politiske saker og strategisk nettverksarbeid
 • Videreutvikling av “Rettferdskonferansen” som en økumenisk bevegelse mot urettferdighet
 • Daglig mediehåndtering og håndtering av pressehenvendelser
 • Utarbeide budskapsnotater 
 • Innsalg av saker til media
 • Skrive kronikker og kommentarer knyttet til Misjonsalliansens arbeid

KVALIFIKASJONER:

 • Relevant høyere utdanning 
 • Noen års erfaring fra lignende arbeid, enten fra en organisasjon, bedrifter eller fra politikken
 • Kan vise til nettverk innen bransjen eller frivillig organisasjonsarbeid
 • Samfunnsengasjert og opptatt av global rettferdighet 
 • Erfaring med prosjekter og prosesser 
 • Aktiv og tilgjengelig i sosiale medier
 • Gode kommunikasjonsevner og skriveferdigheter, både på norsk og engelsk
 • Evne til å sette seg grundig inn i ulike tema og utforme tydelige budskap

PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Selvstendig og initiativrik 
 • God kommunikator
 • God til å se helheten, med gode analytiske og strategiske evner
 • Arbeider målbevisst og planmessig 
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Er en god relasjonsbygger

VI TILBYR:

 • En viktig kommunikasjonsjobb i en bistandsorganisasjon med lang tradisjon og vekstambisjoner
 • Selvstendige, utfordrende og viktige arbeidsoppgaver
 • Lønn og pensjon etter Misjonsalliansens ordninger

 

Arbeidssted er ved vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Personen som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, eller researcher Kristine Valen, tlf. 926 94 052. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. 

Søknadsfrist: 26. januar 2020 – søknader behandles fortløpende.
Tiltredelse: Etter nærmere avtale