Norges Røde Kors søker etter avdelingsleder økonomi og administrasjon

Avdelingsleder økonomi og administrasjon Norges Røde Kors

Norges Røde Kors er den norske nasjonalforeningen i verdens største humanitære nettverk, Røde Kors. Vi har cirka 133 000 medlemmer, 43 000 frivillige og om lag 380 lokalforeninger over hele Norge. Nasjonalkontoret skal støtte opp om arbeidet som gjøres nasjonalt og internasjonalt og vi søker nå en engasjert og dedikert avdelingsleder for økonomi og administrasjon. Avdelingsleder økonomi og administrasjon er medlem av ledergruppen og rapporterer til generalsekretær. 

Som avdelingsleder økonomi og administrasjon vil du ha et økonomisk, strategisk og operasjonelt lederansvar. Du får en allsidig lederutfordring med stor bredde i oppgaver og ansvar. Du leder seks enhetsledere og avdelingen har til sammen over 60 medarbeidere. I tillegg har du en stor grenseflate mot andre avdelinger på nasjonalkontoret, distriktskontorene og de frivillig tillitsvalgte. 

Vi søker en relasjonell leder som har utstrakt praktisk erfaring med økonomistyring fra næringsliv, organisasjoner eller offentlige aktører. Du har en involverende lederstil og benytter ressursene du har rundt deg. Det er også viktig å ha evnen til å kombinere strategisk tenkning med stor gjennomføringskraft.

Rolle og ansvar: 

 • Overordnet strategisk og operativt lederansvar for avdelingen
 • Planlegge og styre økonomi og finans 
 • Ansvar for å lede og videreutvikle avdelingen i hht. strategiplan
 • Sikre kontroll og etterlevelse av lover og regler
 • Sikre effektiv drift av fellestjenester og forvaltning av eiendom
 • Følge opp og forankre operative prosesser i de ulike enhetene
 • Delta i ledergruppen og ulike utvalg Personalansvar

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring:

 • Dokumenterbar solid ledererfaring på overordnet strategisk nivå fra komplekse organisasjoner
 • Tung økonomikompetanse og fortrinnsvis høyere utdanning innen økonomi
 • Evner å kommunisere effektivt både skriftlig og muntlig og kan formidle budskap som skaper engasjement
 • Erfaring med med overordnet ledelse av IT,  forbedringsprosesser og digital utvikling
 • Erfaring fra sakshåndtering og styrearbeid er en fordel
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk i norsk arbeidsliv
 • Du er en samfunnsengasjert person
 • Du må identifisere deg med Røde Kors sine prinsipper og kunne etterleve disse i din daglige ledelse

Ønskede personlige egenskaper: 

 • Tilgjengelig og inkluderende leder 
 • Gir retning, og motiverer til samarbeid og samhandling på en positiv måte
 • Handlingsorientert og analytisk problemløser 
 • God til å  kommunisere

Vi tilbyr:

 • En meningsfylt arbeidshverdag med påvirkningsmuligheter
 • En lederstilling som gir deg mulighet til å være med å legge til rette for en av landets viktigste humanitære organisasjoner
 • Arbeid med faglige og engasjerte kolleger, samarbeidspartnere og frivillige

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov. 

Arbeidssted ved vårt kontor i Oslo sentrum. 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, eller rådgiver Else-Margrete Liknes Overøye, tlf. 969 11 135. 


Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.


Søknadsfrist:  14. april 2020 – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.