Normisjon region Øst søker regionleder i 100% stilling

Regionleder Normisjon region Øst

Acta og Normisjon region Øst består av fem leirsteder, et omfattende og allsidig forenings- og lokallagsarbeid, og 12 ansatte med kontorfellesskap i Oslo og på Toten. Etter flere år med spennende endringsprosesser er det nå tid for å bygge for en ny fremtid. Nå ansetter vi ny regionleder. Noe for deg? 

Stillingen har tre hovedansvarsområder: 

  • Åndelig og strategisk ledelse av arbeidet
  • Personalledelse
  • Administrativt driftsansvar 

Vi søker deg som har et misjonalt fokus og trives med formidling. Viktige oppgaver er foreningsbesøk, forkynnelse, nybrottsarbeid og ledertrening. Oppfølging og utvikling av fellesskapene står sentralt.

Regionleder rapporterer til og samarbeider tett med regionstyret.

Kvalifikasjoner som vektlegges:

  • Utdanning med teologi/kristendom og gjerne ledelse i fagkretsen  
  • Misjonsengasjement og formidlingsglede
  • Team- og samarbeidsorientert
  • Erfaring fra endringsprosesser og styrearbeid er en fordel

Personlig egnethet vil bli vektlagt. En del reisevirksomhet i regionen må påregnes. 

Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte. Lønn etter Normisjons regulativ.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200. Du kan også kontakte regionstyreleder Anders Østby, tlf. 907 22 813, eller teamleder for regionlederne i Normisjon, Ingebjørg Berstad Torp, tlf.905 43 423.  

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: Snarest.

Tiltredelse etter avtale.