Oslo KFUM søker økonomisjef

Økonomisjef Oslo KFUM

Vi ønsker oss en resultatorientert leder som får ansvar for å etablere og videreutvikle en felles økonomifunksjon som på sikt ivaretar hele organisasjonen. Inn under dette ansvaret hører også økonomisk oppfølging og kontroll med eiendomsprosjektet KFUM Familiearena som forventes å ha byggestart høsten 2024. I tillegg vil vedkommende ha et overordnet ansvar og personalansvar for økonomiavdelingen i KFUM-kameratene Oslo. Rollen er selvstendig og ledende og vil ha en sentral rolle i videreutvikling av foreningens virksomhet.

Du vil få stor mulighet til å utvikle din egen rolle i samarbeid med daglig leder og styrene i våre selskaper. Vi tror det er nødvendig med både engasjement og profesjonalitet for å lykkes i jobben. Hos oss vil du ha kontakt med mange dyktige og engasjerte kollegaer som brenner for å skape gode og trygge rammer for barn og unge i Oslo gjennom idretten.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Vår nye økonomisjef trigges av å være med å videreutvikle organisasjonen og ønsker å være en viktig bidragsyter til kompetanseheving og gode systemer og rutiner for økonomi- og virksomhetsstyring. Du får en allsidig lederutfordring med stor bredde i oppgaver og ansvar. I stillingen vil du inngå i ledergruppen og har i oppstarten personalansvar for én økonomimedarbeider.

Arbeidsoppgaver vil være

 • overordnet ansvaret for økonomi, finans, i organisasjonen
 • ansvar for budsjett, regnskap og prognoser
 • rapportering til styret og offentlige myndigheter, NIF, NTF, NFF etc.
 • deltagelse i strategiske utviklingsprosesser
 • følge opp kapitalforvaltning og finansiering
 • tilskuddsordninger, spillemidler og merverdiavgiftshåndtering
 • oppfølging av KFUM Familiearena prosjektet med etablering av økonomisystem, oppfølging av budsjetter, finanshåndtering, løpende oppfølging av entrepriser
 • bidra til god forvaltning av eiendomsporteføljen
 • kontakt med revisor, bank og eksterne samarbeidspartnere

Din profil 

Vi tror at du motiveres av en variert og dynamisk arbeidsdag hvor du får være med å påvirke og bidra til å finne gode løsninger i tett samarbeid med andre. Hos oss er det ofte flere (fot-)baller i luften samtidig, og vi ser derfor for oss at du er strukturert, liker å ha god oversikt, samt evner å prioritere dine oppgaver.

Vi trenger deg som er faglig sterk og har god erfaring med økonomistyring fra næringsliv, organisasjoner eller offentlige aktører. Vi tror også det vil være en fordel om du har erfaring med å utvikle system og rutiner for økonomistyring.

Videre er det ønskelig at du har

 • høyere økonomisk utdannelse
 • gode digitale ferdigheter og Excel-kunnskaper
 • kjennskap til lov- og regelverk, samt erfaring med skatt og moms
 • evne til å arbeide selvstendig, er nysgjerrig og lærevillig
 • god formuleringsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Hvorfor Oslo KFUM? 

 • du vil få utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver 
 • du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kolleger
 • du får en variert og fleksibel arbeidshverdag med store påvirkningsmuligheter

Arbeidssted er i våre lokaler på Ekeberg i Oslo.

Søkere må kunne være lojal mot Oslo KFUM sitt formål og kristne verdigrunnlag. Politiattest vil bli etterspurt. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Hør daglig leder i KFUM Oslo, Thor-Erik Stenberg, fortelle mer om stillingen og organisasjonen.

Ønsker du mer informasjon om stillingen? 

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY ved rådgiverne

 • Cathrine Vikse Johnsen, tlf. 976 09 098
 • Marita Eltvik Hansen, tlf. 909 31 870

Registrer og send inn CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Oslo KFUM i den innledende fasen dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 14. august 2024 – søknader vurderes fortløpende.