Porten.no søkjer ein inspirerande og resultatorientert ansvarleg redaktør / journalist

Ansvarleg redaktør / journalist Porten AS

Vil du vera med på å styrka vår posisjon som heildigital lokalavis i vakre omgjevnader i Indre Sogn? Me leitar etter deg som har journalistisk teft og evne til å leia og vera med å videreutvikla vårt redaksjonelle arbeid i Porten.no.

Som ansvarlig redaktør / journalist i Porten.no vil du få sjansen til å vera med å utvikla nettstaden vidare. Du vil bli ein nøkkelperson i eit ung og engasjert arbeidsmiljø.

ANSVAR OG OPPGAVER:

 • Leia og vera med å utvikla det redaksjonelle arbeidet
 • Vera ein tydeleg, samlande og inspirerande ressurs i vidareutviklinga av Porten.no
 • Laga innhold og eigne journalistiske saker – og heile tida vera på jakt etter dei gode historiane

ØNSKJA KVALIFIKASJONAR OG BAKGRUNN:

 • Relevant høgare utdanning, fortrinnsvis innan journalistikk
 • Erfaring som journalist
 • Oppdatert på utviklinga i norsk presse både journalistfagleg og teknologisk
 • Samfunnsengasjert
 • Eit sterkt engasjement for uavhengig journalistikk
 • God etisk vurderingsevne
 • Erfaring med å jobba med digitale plattformer
 • Porten er ei nynorskavis – og vår nye redaktør må vera trygg på å skriva nynorsk
 • Som redaktør i Porten ønskjer me at du bur i vårt område

VI SØKJER DEG SOM:

 • Har ambisjonar som journalist og leiar
 • Er idérik og har god journalistisk teft
 • Er oppteken av resultat og kvalitet
 • Har kommersiell forståing
 • Er analytisk og strategisk
 • Har gode samarbeidsevner og gode leiarevner
 • Er kreativ og nysgjerrig

VI TILBYR:

 • Ein sjeldan sjanse til å vera med å bygga opp ei heildigital lokalavis
 • Ei viktig rolle i eit framtidsretta miljø prega av kreativitet og fleksibilitet
 • Konkurransedyktig løn og pensjon, forsikring og personalordningar


For meir informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgjevar Jan Tore Hamnøy, tlf. +47 411 02 200,
eller rådgjevar Pål Meyer, tlf. +47 416 68 192.

Vis di interesse for stillinga med å registrera din CV og søknad snarast. Attestar og vitnemål skal leggast ved søknaden. All kontakt blir handsama konfidensielt – òg overfor oppdragsgjevar i innleiande fase dersom det er ynskjeleg.

 

Søknadsfrist: 4. april – søknadar blir behandla fortløpande.

Tiltreding: Etter nærare avtale.