RamBase søker Key Account Manager

Key Account Manager RamBase

Hatteland-konsernet utvikler og bygger selskaper – og har skapt en rekke internasjonale suksesser. Ett av konsernets viktigste satsingsområder er RamBase. Vi har en offensiv vekststrategi for de neste årene og har nå behov for å styrke vårt team med en engasjert og løsningsorientert Key Account Manager. Stillingen er en del av vårt salgs- og markedsteam og rapporterer til CSO.

I stillingen som Key Account Manager vil du fungere som rådgiver for våre største og viktigste kunder. Gjennom kunnskap om kundens kjernevirksomhet og organisasjon vil din oppgave være å sørge for at kundens utnyttelse av RamBase kontinuerlig videreutvikles. Fokuset vil være på et tett og nært samarbeid, du blir bindeleddet som fremmer kundens ønsker og behov, både innad i RamBase og ut mot eventuelle tredjepartsleverandører.  

Vi ser etter deg som er en god relasjonsbygger og kan vise til gode salgsresultater.

ANSVAR OG OPPGAVER:

 • Fungere som et bindeledd mellom kunde og RamBase sin kommersielle og tekniske organisasjon, og bidra til at kundens reelle behov til enhver tid blir ivaretatt
 • Bidra til at kunden får nødvendig informasjon og opplæring slik at man oppnår en effektiv utnyttelse av leverte produkter og tjenester
 • Analysere kundens behov og eventuelt foreslå oppgraderinger eller tilleggsfunksjoner for å tilfredsstille deres forventninger
 • Identifisere potensielle nye tjenester og funksjoner som ytterligere kan effektivisere og forbedre kundens prosesser
 • Være en pådriver for å øke brukeropplevelsen og kundens utbytte av leverte tjenester og produkter
 • Sørge for hensiktsmessig rapportering på leverte tjenester
 • Arbeide for å videreutvikle gode partnerskap med selskapets viktigste kunder og dermed sikre god kundetilfredshet 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Høyere relevant utdannelse er ønskelig, men god erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Solid salgserfaring, fortrinnsvis innen ERP og/eller IT-systemer 
 • Erfaring med å jobbe med store og komplekse kunder er en fordel 
 • God produkt- og forretningskunnskap for å forstå kundens behov og styrke kundeforholdene
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Opptatt av resultater og kvalitet 
 • Analytisk og problemløsende
 • Lærevillig og nysgjerrig 
 • Tillitskapende relasjonsbygger med gode samarbeidsferdigheter
 • Evne til å forstå kundens behov og foreslå tidsriktige løsninger
 • God kommunikator 

VI TILBYR:

 • En viktig rolle i en lokalt eid virksomhet med stort internasjonalt vekstpotensiale
 • Vi tilbyr en kreativ, spennende og solid arbeidsplass med høyt motiverte og dyktige kollegaer
 • Hatteland-gruppen er kjent som en unik og spennende organisasjon, med betydelig teknologisk kompetanse, spennende teknologi og høy grad av innovasjon.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, ordnede arbeidsforhold, god pensjonsordning og gode forsikringsordninger

Arbeidssted enten i våre nye og moderne lokaler i Hatteland-bygget i Aksdal Næringspark eller i Hatteland-bygget i Stavanger sentrum. 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Espen Gismervik,  tlf. 912 49 465, eller researcher Anna Froestad, tlf. 984 38 273.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist:  18. august 2022 – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale