Sola kommune søker prosjektøkonom

Prosjektøkonom Sola kommune

Sola kommune skal investere flere milliarder i idrettsanlegg, barnehager, skoler og andre formålsbygg de neste årene. Vi søker derfor etter en selvstendig, analytisk og utviklingsorientert økonom med solid erfaring og kompetanse innen prosjektstyring.

Stillingen tilbyr et bredt spekter av muligheter og ansvar innenfor kostnadsoppfølging av  nåværende prosjektportefølje, samt i nye vedtatte investeringsprosjekter. Som en del av ledergruppen til eiendomssjef vil du være en viktig bidragsyter til videreutvikling av risikoprosedyrer, økonomisk analyse, rapportering og verktøy i kommunen.

Stillingen er nyopprettet, og vil rapportere til Eiendomssjef.  Arbeidssted vil være på rådhuset i Sola kommune.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som prosjektøkonom i Sola kommune vil du få ulike oppgaver innen økonomistyring og økonomiske analyser. En av dine oppgaver blir å bistå prosjektledere i investeringsprosjekt i alle prosjektets faser, samt kontraktsoppfølging mot entreprenører. I denne rollen vil du jobbe tett med lederne i virksomheten og samarbeide med økonomiavdelingen slik at rapporteringsrutiner blir ivaretatt på en god måte. 

Relevante arbeidsoppgaver vil være

 • analysere kostnadsbilde, identifisere og følge opp avvik i investeringsprosjekter
 • etablere og koordinere rutiner for internrapportering for investeringsprosjekter
 • være superbruker av prosjektstyringsverktøy / ERP system 
 • innhente og kvalitetssikre tall og prognoser som skal leveres til økonomiavdeling for administrativ og politisk rapportering
 • dialog og samarbeid med økonomiavdelingen om kalkyler, rammer og budsjett

Din profil 

Vi tror at du motiveres av en variert og dynamisk arbeidsdag hvor du får være med å påvirke og

bidra til å finne gode løsninger. Du finner motivasjon i å forbedre og optimalisere prosesser og skape engasjement og utvikling. For å trives i jobben tror vi det er viktig at du har gode kommunikasjonsferdigheter, er selvgående og er opptatt av resultat og kvalitet

Vi trenger deg som er faglig sterk og har god erfaring med økonomistyring eller økonomisk analysearbeid fra tilsvarende rolle. 

Videre er det ønskelig at du har

 • høyere utdanning innen finans, økonomi eller regnskap
 • gode digitale ferdigheter og Excel-kunnskaper
 • kjennskap til lov- og regelverk, samt erfaring med skatt og moms
 • evne til å arbeide selvstendig, er nysgjerrig og lærevillig
 • erfaring med kontraktsforhandlinger og endringsstyring
 • god formuleringsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • erfaring med kontraktsstandardene, fortrinnsvis NS8401/02 – NS8405/07, EPCI eller tilsvarende
 • erfaring eller kjennskap til offentlig anskaffelse

For oss er det viktig at du bidrar til et godt arbeidsmiljø, utvikling av fagmiljø og en pådriver for samarbeid og verdiskaping med andre seksjoner og fagmiljø i samfunnsutvikling.

Personlige egnethet vil bli vektlagt

Hvorfor Sola kommune? 

 • Hos oss kan vi tilby utfordrende, varierte og travle arbeidsdager sammen med dyktige ogengasjerte kolleger.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Vi har 7,5 timer arbeidsdag og fleksibel arbeidstid.
 • Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for hjemmekontor og Hjem-Jobb-Hjem ordning

Søknadsfrist: 25. juli – søknader vurderes fortløpende.

Lytt til eiendomssjef Kristian Gudmundsen fortelle mer om Sola kommune og stillingen som prosjektøkonom her:

Ønsker du mer informasjon om stillingen? 

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY ved rådgiverne

 • Espen Gismervik, tlf. 912 49 465
 • Marita Eltvik Hansen, tlf. 909 31 870

Registrer og send inn CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Sola kommune i den innledende fasen dersom det er ønskelig.

Tiltredelse etter avtale.