Stegaberg Idrettslag søker daglig leder

Daglig leder Stegaberg Idrettslag

Stegaberg Idrettslag tilbyr et bredt fritidstilbud til lokalmiljøet og ønsker å bidra til et godt oppvekst- og bomiljø i kommunen. I mer enn 50 år har Stegaberg Idrettslag vært en del av folks liv i vår del av Tysvær. Vårt Idrettslag er i positiv utvikling med vekst i medlemmer, økt aktivitet og bedre fasiliteter, og søker nå en initiativrik og engasjert daglig leder til å lede og utvikle idrettslaget mot nye mål.

Som daglig leder får du et overordnet ansvar for å forvalte og utvikle idrettslagets verdier og ressurser på en effektiv og god måte. Din viktigste oppgave blir å følge opp planer og daglig drift slik at vi leverer et godt og variert tilbud til våre medlemmer.

Vår nye leder skal være en tydelig, samlende og inspirerende ressurs i videreutviklingen av Stegaberg Idrettslag. Som leder hos oss vil du få en allsidig, hektisk og spennende hverdag. Det er derfor viktig at du god til å prioritere, og har evnen til å engasjere og motivere frivillige til innsats.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Ansvar for daglig drift og kontinuerlig utvikling av idrettslaget
 • Medlemsservice og oppfølging og koordinering av frivillige
 • Koordinering og administrasjon av all aktivitet i idrettslaget, eksempelvis:
  • Påmeldinger til serier og arrangementer
  • Medlemskontingent
  • Dugnader
  • Spillerregistrering
  • Drift av klubbhuset
 • Bidra til et positivt engasjement blant idrettslagets medlemmer, frivillige og utvikle et godt tilbud i tråd med etterspørselen i lokalsamfunnet
 • Ansvar for økonomisk drift og utvikling: budsjett, prognoser og regnskap
 • Ansvar for salg og oppfølging av sponsor- og samarbeidsavtaler
 • Omdømmearbeid og profilering / markedsføring
 • Ansvar for HMS og oppfølging av krav og retningslinjer fra offentlige instanser
 • Rapportere til styret og være en aktiv bidragsyter i styrets arbeid med verdier, strategi og handlingsplaner

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Relevant høyere utdanning er en fordel, men ikke en forutsetning (eksempelvis innen økonomi / administrasjon, salg / markedsføring, idrett m.v.)
 • Det er en fordel om du har erfaring og interesse for fagfelt som økonomi, administrasjon, salg og markedsføring
 • Det er en fordel om du har kjennskap til idrettens organisering, samt relevante regelverk og lover
 • Du følger utviklingen og har lett for å lære deg digitale arbeidsverktøy og systemer
 • Samfunnsengasjert og genuint engasjement for idretten
 • Fordel med erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillighet
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Stillingen krever politiattest
 • Førerkort klasse B

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Er kunde- og medlemsorientert
 • God til å motivere frivillige til innsats, fornyelse og forbedring
 • Er god til å samarbeide og kommunisere i alle retninger i en frivillig organisasjon
 • Er opptatt av kvalitet og resultater
 • Har en involverende og inkluderende stil
 • Elsker systematikk uten å bli rigid
 • Er initiativrik og selvstendig
 • Er en god relasjonsbygger

Vi tilbyr en spennende og allsidig stilling med høy grad av fleksibilitet. Du vil få en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle Stegaberg Idrettslag inn i fremtiden. Din innsats vil bety mye for mange i vårt lokalsamfunnet. Lønn etter avtale. Arbeidssted: Stegaberg klubbhus, Frakkagjerd.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Pål Christian Meyer + 47 416 68 192, eller rådgiver Tuva Kvalevaag Simensen, tlf. +47 47 65 48 82,

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 25. januar – søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: Etter nærmere avtale