Stiftelsen Diakonhjemmet søker forvaltningssjef

Forvaltningssjef Stiftelsen Diakonhjemmet

Diakonhjemmet har ca. 110 000 m2 formålsbygg og boliger som støtter opp om formålet vårt om å være en betydelig samfunnsaktør innen helse, omsorg og utdanning. Vi står foran en storstilt utvidelse av eksisterende virksomhet i Oslo. Utviklings- og utbyggingsprosjektet “Diakonhjemmet hage” vil gi ytterligere 60.000 kvm nybygg de nærmeste årene. Bærekraft i vid forstand er et sentralt element i Diakonhjemmets strategi og stiller krav til å redusere vårt miljøfotavtrykk i drift av våre eiendommer. 

Enhet for utleie og drift forvalter, drifter og vedlikeholder Diakonhjemmets eiendommer i Oslo. Vi søker nå etter en erfaren forvaltningssjef for utleie- og driftsavdelingen. Som forvaltningssjef hos oss får du personalansvar for 12 ansatte, og du rapporterer til sjef for fellestjenester og inngår i ledergruppen.

Arbeidssted for stillingen vil være i våre lokaler på Vinderen i Oslo.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

Som forvaltningssjef i Stiftelsen Diakonhjemmet får du et overordnet ansvar for vedlikehold, drift og forvaltning av alle eiendommene til Diakonhjemmet i Oslo. Du vil jobbe tett sammen med forvaltningskonsulent og driftskoordinator for å sikre en god, bærekraftig og effektiv eiendomsdrift. Vi har en blandet eiendomsportefølje med bygg fra ulike perioder, så det er en fordel om du har god kjennskap til drift av både nye og gamle bygg.

Dine andre sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir å

 • ha overordnet fag-, personal- og økonomiansvar for Enhet for utleie og drift
 • utvikle langsiktige planer og strategier for eiendomsforvaltning
 • utøve internkontroll for å sikre at eiendommene oppfyller gjeldende krav og forskrifter
 • være en pådriver for digitalisering av eiendomsmassen og effektive driftsprosesser
 • inngå og følge opp avtaler knyttet til enheten
 • være pådriver for gode og fremtidsrettede løsninger

KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER

Vi ser etter deg som har interesse for og erfaring innen byggeprosjekter og eiendomsforvaltning. Du må ha ledererfaring og være en trygg leder.  Du har teknisk utdanning innenfor relevante fagområder, gjerne bygg, VVS eller elektro. Vi ser for oss at vår nye forvaltningssjef har erfaring med kompetanseutvikling innen eiendomsdrift, og ser raskt for seg hvordan dette kan bidra til en bedre og mer effektiv organisasjon.

Det er en fordel at du er interessert i bærekraft i vid forstand, og er opptatt av hvordan bærekraft påvirker drift og vedlikehold av nye og gamle bygg.  Våre nye byggeprosjekter bygges etter BREAM-NOR standard, og det vil være en fordel om du kjenner til denne og lignende standarder.

Videre ser vi for oss at du har 

 • erfaring med FDV-systemer og digitalisering
 • noen års ledererfaring, og trives med å lede gjennom andre
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne 
 • evnen til å jobbe strukturert, målrettet og resultatbevisst
 • god gjennomføringsevne og er løsningsorientert


Som forvaltningssjef  hos oss har du en bred kontaktflate internt i organisasjonen og ut mot eksterne leverandører. Det er derfor viktig at du er proaktiv og initiativrik, har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å samarbeide godt på tvers av prosjekter og avdelinger.

HVORFOR STIFTELSEN DIAKONHJEMMET?

 • Vi er en arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag og store ambisjoner.
 • Du vil få en jobb i en av Norges største ideelle organisasjoner, med et bredt tjenestespekter innen helse, omsorg og utdanning.
 • Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger. 

Diakonhjemmet ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Søknadsfrist: 07.01.2024 – Vi vurderer søknader fortløpende.

ØNSKER DU MER INFORMASJON OM STILLINGEN? 

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved rådgiverne

 • Fredrik A. Deilkås, tlf. 984 72 541
 • Allette Solberg, tlf. 900 20 132
 • Marit Ecklo Brevik, tlf.  907 24 333

Registrer og send inn CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt, også overfor oss i Stiftelsen Diakonhjemmet i den innledende fasen dersom det er ønskelig.

Tiltredelse etter avtale.