The Gideons International in Norway søker generalsekretær

Generalsekretær The Gideons International in Norway

Ønsker du en viktig og spennende lederjobb der oppgaven er å spre evangeliet om Jesus Kristus i et samfunn i stadig endring? 

Generalsekretær har et helhetlig ansvar for å styrke Gideons arbeid, formål og visjon i Norge og internasjonalt. Vi ser etter en leder som evner å inspirere til et sterkt engasjement for å spre evangeliet om Jesus Kristus. 

Du vil lede en medarbeider, og jobbe tett sammen med et aktivt styre og engasjerte frivillige rundt omkring i Norge. 

Vi ønsker å være et effektivt verktøy og et godt arbeidsfellesskap som sammen jobber mot et felles mål. 

ROLLE OG ANSVAR:

 • Inspirere og skape begeistring for Gideon i Norge 
 • Overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av organisasjonen i tråd med vedtak fra styrende organer
 • Ansvar for at visjon, verdigrunnlag, mål og veivalg innarbeides og er førende for aktiviteter, organisering og ledelse
 • Sikre godt samarbeid i alle deler av organisasjonen nasjonalt og internasjonalt 
 • Tett samarbeid med lokale menigheter og foreninger over hele Norge 
 • Ansvar for økonomisk oppfølging og planlegging 
 • Arbeide planmessig med innsamling og medlemsverving 
 • Representasjon og kommunikasjonsarbeid

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER: 

 • Bli motivert av Gideons visjon, formål og verdier 
 • Ledererfaring, også fra kristent organisasjonsarbeid er en fordel 
 • Et sterkt engasjement for Gideons internasjonale arbeid 
 • God økonomiforståelse 
 • Et godt og relevant nettverk 
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER: 

 • Være samlende, tilgjengelig og inkluderende
 • God forretning- og organisasjonsforståelse
 • God til å kommunisere, og motivere til samarbeid og samhandling
 • Strukturert og målbevisst 
 • Lærevillig og nysgjerrig 

VI TILBYR: 

 • En viktig lederjobb i et stort internasjonalt fellesskap med en tydelig visjon
 • Engasjerte og dyktige kollegaer og frivillige i Norge og internasjonalt 
 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en organisasjon med et sterkt engasjement for arbeidet  

Søkere må identifisere seg med Gideons visjon, formål og verdier.

Vi har vårt hovedkontor i Sandvika utenfor Oslo. Vi er likevel fleksible med tanke på kontor og fleksibilitet i arbeidshverdagen. Vi ønsker derfor kontakt med aktuelle kandidater også fra andre deler av Norge. En del reiseaktivitet må uansett påregnes.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Espen Gismervik, tlf. 912 49 465, rådgiver Jan Tore Hamnøy,  tlf. 411 02 200, eller researcher Anna Froestad, tlf. 984 38 273.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 25. januar 2023 – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.