Styrker satsingen på rekruttering til det frivillige og ideelle Norge – går sammen om nytt selskap

Pressemelding Knif Jobb AS

19.04.2023

 

Behovet for bistand til rekruttering øker blant frivillige og ideelle organisasjoner. Nå etablerer HAMNØY AS og Knif AS Knif Jobb sammen. 

Knif AS og HAMNØY AS skal eie 50 prosent hver av Knif Jobb. Ønsket er å møte et økt behov for bistand til rekruttering og HR blant frivillige og ideelle organisasjoner i Norge.

– Å rekruttere koster både tid og penger, men det handler mest av alt om mennesker. Knif Jobb vil umiddelbart begynne å levere effektive og gode tjenester innen rekruttering og HR som frivillig og ideell sektor etterspør – takket være kombinasjonen av Knif som breddeleverandør av administrative tjenester til sektoren, og den sterke posisjonen HAMNØY allerede har opparbeidet innen rekruttering til dette markedet, sier konsernsjef i Knif AS Fridtjof Leif Gillebo.

HAMNØY AS har de siste årene blitt en viktig rekrutteringspartner for kunder i dette markedet. Rekrutterings- og rådgivningsfirmaet, som eies og ledes av Jan Tore Hamnøy, styrker nå denne satsingen gjennom et tungt strategisk samarbeid med Knif AS. 

– Ambisjonen er å bli den foretrukne rekrutteringspartneren for det frivillige og ideelle Norge, sier Hamnøy og Gillebo entusiastisk. 

Gillebo sier samarbeidet med HAMNØY AS om Knif Jobb AS kommer som følge av økt etterspørsel etter profesjonell bistand til blant annet rekruttering. 

– Knif har over tid fått spørsmål fra både kunder og medlemmer om vi kan utvikle tjenester innen rekruttering og HR. Vi har etter en grundig prosess kommet frem til at vi ønsker å gå inn i dette markedet og at det beste for Knif er å inngå et strategisk partnerskap med HAMNØY som forstår vårt marked og kan vise til gode resultater, sier Gillebo.

 

Kontaktinformasjon:

  • Jan Tore Hamnøy, daglig leder i HAMNØY AS. Tlf. 41 10 22 00 og e-post jth@hamnoy.no
  • Fridtjof Leif Gillebo, konsernsjef i Knif AS. Tlf. 404 05 996 og e-post gillebo@knif.no
Fra venstre: Konsernsjef i Knif AS, Fridtjof Leif Gillebo. I midten HAMNØY AS Oslo ved rådgiverne Fredrik Abrahamsen Deilkås og Cathrine Vikse Johnsen. Til høyre daglig leder/rådgiver i HAMNØY AS, Jan Tore Hamnøy.

Om Knif Jobb AS:

Selskapet blir til gjennom utfisjonering av det frivillige og ideelle markedet fra HAMNØY AS. Knif AS og HAMNØY AS vil eie 50 prosent hver av selskapet.

Knif Jobb blir i det daglige en del av HAMNØY og vil være tett integrert med felles ledelse, fagmiljø, team, systemer, metodikk og tjenester. Jan Tore Hamnøy blir daglig leder både i Knif Jobb og HAMNØY AS. Styreleder i Knif Jobb AS blir Fridtjof Leif Gillebo fra Knif AS.

Knif Jobb AS sin ambisjon er å bli den foretrukne rekrutteringspartneren for det frivillige og ideelle Norge.

Om HAMNØY AS:

HAMNØY ble etablert av Jan Tore Hamnøy i januar 2015 – og har hele Norge som arbeidsplass. Selskapet har i dag 11 ansatte, hovedkontor i Tysvær på Haugalandet og kontor i Oslo. Bjarne Hareide er styreleder i HAMNØY AS. 

HAMNØY har siden selskapet ble etablert for litt over 8 år siden jobbet med 210 kunder over hele Norge. HAMNØY bistår i ansettelser på alle stillingsnivå, der rekrutteringsbistand fra A-til-Å er den viktigste tjenesten. HAMNØY jobber med rekruttering til alle typer virksomheter over hele Norge og bistår i alle typer ansettelser. HAMNØY bistår også kunder med andre tjenester innen utvikling av ledere, team og organisasjoner. 

Om Knif AS:

Knif gjør hverdagen enklere for frivillige og ideelle organisasjoner. Siden 1985 har Knif frigjort ressurser  som organisasjonene kan benytte til sin kjernevirksomhet gjennom økte inntekter og reduserte kostnader, og kjenner godt til deres behov og utfordringer. 

Frivillig og ideell sektor kan benytte skreddersydde løsninger via Knif innen en rekke områder som forsikring, økonomistyring og regnskap, kurs og kompetanseheving, innsamling, og ikke minst over 100 innkjøpsavtaler til ulike deler av driften. Ved å benytte Knif kan organisasjoner frigjøre betydelige ressurser som de heller kan benytte til sitt formål.

Knif-familien har siden starten utviklet seg til å bli en bred tilbyder av produkter og tjenester for å bistå frivillig og ideell sektor. Knif AS er 100 % eier av Knif Innkjøp AS, Knif Regnskap AS, Knif Fundraising AS, Knif Media AS, og 24,99 % eier av Knif Trygghet Forsikring AS. 

Knif AS er eid av 64 organisasjoner, og blant de største eierne finner vi blant annet KA, Frelsesarmeen, Misjonssambandet, Kirkens Bymisjon, Norges KFUK-KFUM, Blå Kors Norge.