Trenger du rekrutteringshjelp?

Det er høysesong for budsjettarbeid og strategiprosesser. Det er tid for å legge planer for fremtiden: Hva tror dere om 2019? Hvilken risikoprofil legger dere opp til i budsjettet? Skal dere høste eller skal dere vokse?

Team Hamnøy

Uavhengig av strategi er det nødvendig å ha rett person på rett plass. Rekruttering med kvalitet krever god planlegging. Vi i HAMNØY står klar for å snu oss raskt rundt for for din virksomhet. 

Vi hjelper deg med rekrutt­ering av topp­ledere, mellom­ledere og nøkkel- og fag­personer. Vi bistår store og små organ­isa­sjoner, og har mer enn 80 kunder på vår kunde­liste. Våre kunder be­finner seg pri­mært i Haugesund-regionen, på Vest­landet og i Oslo-området. Vi hjelper kunder med rekrutt­erings­prosesser over hele landet.

Vi leverer pro­sesser og råd­givning av høy kvalitet. Treff­sikker rekrutt­ering er av av­gjørende be­tydning for frem­tiden til en­hver organisa­sjon. Vi hjelper deg som leder til å tenke hel­het­lig og stra­tegisk – og vi hjelper deg med å finne frem til den som kan bli den dyktigste i stillingen.

Vår mål­setning er å bli din sam­tale­partner og strategiske råd­giver i arbeidet med å for­bedre og ut­vikle din organisasjon.

Er det tid for å styrke salgsavdelingen? Har dere god nok leveransekapasitet?  Har din virksomhet rett ledelse inn i fremtiden?

Vi er litt over halvveis i november måned. Det er halvannen måned igjen av 2018. Det haster å igangsette en prosess dersom du har behov for å gjennomføre en ny ansettelse før nyttår. Normalt vil det med tre måneders oppsigelsestid bety oppstart i april 2019. Trenger du rekrutteringshjelp? Vi står klar for å snu oss raskt rundt for din virksomhet.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst via vår chat som du finner nede til høyre i skjermbildet. Ta gjerne kontakt med Jan Tore Hamnøy på tlf. 41 10 22 00 eller e-post jth@hamnoy.no.

Vi snakkes!