Finalevurdering – hvorfor er det nyttig?

Det å rekruttere er en svært viktig prosess for en hver organisasjon. Da gjelder det å rekruttere rett. HAMNØY gir derfor eksperthjelp til de organisasjonene som kun ønsker støtte i rekrutteringens vanskelige siste del, selve utvelgelsen blant finalekandidatene. 

Hva kjennetegner en vellykket medarbeider i den aktuelle stillingen? Hvilke egenskaper er nødvendige? Hvilke er ønskelige? Hva bør unngås? Våre rådgivere hjelper deg å sette opp en kravprofil som alle kandidater måles opp mot.

OBJEKTIV OG KVALITATIV ANBEFALING

HAMNØY benytter forskningsbaserte valide utvelgelsesmetoder som gir oss objektivt den informasjonen vi trenger ut fra stillingens innhold. Dette inkluderer én eller flere arbeidspsykologiske tester. Testresultatene sammen med etterspurte kompetanser legger grunnlaget for intervju og nærmere vurdering av kandidaten. 

All innsamlet dokumentasjon sammenstilles og presenteres for oppdragsgiver. Vurderingen gjennomføres av våre erfarne rådgivere som alle er sertifiserte testbrukere.

Oppdragsgiver får et objektivt beslutningsunderlag med en vurdering av problemløsningsevne, personlighet, hvordan de reagerer under stress og press, og hva som er kandidatenes styrker og utviklingspotensial. 

Vi bistår også om ønskelig med referansesjekk og annen kvalitetssikring i sluttfasen. 

Bistand fra HAMNØY i en finalekandidatvurdering gir et sikrere valg av rett kandidat. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon om tjenesten.