Diskré, fleksibel, effektiv og kompetent

HAMNØY er et rekrutterings- og råd­givnings­firma med hele Norge som arbeidsplass. Vårt team består i dag av 13 engasjerte og kompetente rådgivere, med hovedkontor i Tysvær og avdelingskontor i Oslo. Sammen arbeider vi for å hjelpe våre kunder trygt i hamn med avgjørende prosesser. Vi er dedikert til å finne fagspesialister og ledere som er opptatt av å skape resultater.

Vårt datterselskap Knif Jobb er en stillingsportal og et rekrutterings- og råd­givnings­firma for det ideelle og frivillige Norge. Knif Jobb har felles ledelse, team, systemer og metodikk som rekruttering- og rådgivningsfirmaet HAMNØY. Sammen løser våre 13 rådgivere oppdrag for våre kunder over hele Norge. Knif Jobb blir til gjennom utfisjonering av det ideelle og frivillige markedet fra HAMNØY AS. Knif Jobb eies av Knif AS og HAMNØY AS i fellesskap.

Rekruttering, strategi­arbeid, leder­utvikling – vi hjelper våre kunder trygt i hamn med av­gjørende prosesser.

Vårt kunde­løfte: Vi møter deg med respekt og vi be­handler all informa­sjon på en diskré måte. Vi er kompe­tente og effek­tive. Vi er fleksible og til­gjenge­lige. Vi gir oss ikke før du som kunde blir fornøyd.

HAMNØY AS ble etablert av Jan Tore Hamnøy i desember 2014. Selskapet eies av Hamnøy Holding AS (80 %) og Knif AS (20 %).

Hodejegere

Jan Tore Hamnøy

Jan Tore er en erfaren leder med stort nettverk, god oversikt og mer enn 23 års erfaring fra privat næringsliv og utvelgelse av ledere og fagspesialister. Han har åtte års erfaring som konsulent.

Jan Tore har en allsidig toppleder- og lederbakgrunn, og har bl.a. innehatt lederstillinger som ansvarlig redaktør, adm.dir, regiondirektør, kommersiell dir., salgs- og markedsdir., salgssjef og daglig leder i egen gründervirksomhet. Jan Tore har hatt en rekke verv som styremedlem og styreleder. Som leder har Jan Tore omfattende erfaring fra krevende omstilling- og nedbemanningsprosesser.

Jan Tore har omfattende erfaring fra å bistå eiere, familieselskaper, toppledere og styrer i ansettelser. Jan Tore arbeider med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å i vidt spenn av bransjer og stillingstyper over hele Norge. Han har også bred erfaring fra utviklingsprosesser innen ledelse- og organisasjonsutvikling.

Jan Tore etablerte HAMNØY AS i desember 2014. Jan Tore er daglig leder i selskapet og er eier av HAMNØY AS gjennom sitt holdingselskap Hamnøy Holding AS.

Jan Tore er sertifisert som rekrutterer i henhold til DNV-standard for rekrutterere. Han er videre lisensiert bruker av de arbeidspsykologiske testverktøyene fra Hogan Assessment System®, og testverktøyene MAP, MAP-X, Match-V, Mint, Service First og Matrigma fra Assessio.

Espen Gismervik

Espen har jobbet innen rekruttering og HR siden 2011. Han har en bachelorgrad innen økonomi og administrasjon fra Høgskolen Stord/Haugesund, og mastergrad i Business Administration fra Pacific Lutheran University i Tacoma, USA. Han har erfaring med rekruttering til alle stillingsnivå i mange industrier, inkludert IT, e-handel, produksjon og vedlikehold.

I HAMNØY arbeider Espen med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å, og arbeider også dedikert med søk og kartlegging etter kandidater.

Espen er lisensiert bruker av de arbeidspsykologiske testverktøyene MAP, MAP-X, MATCH-V og Matrigma, og sertifisert som rekrutterer i henhold til DNV-standard for rekrutterere.

Lisa Røgelstad

Lisa har en bachelorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Bergen og mastergrad i Human Resource Management fra Copenhagen Business School. Hun har erfaring med rekruttering fra kommunal sektor og har tilegnet seg god kunnskap om tilhørende lov- og avtaleverk.

Hun har mer enn fem års praktisk erfaring fra HR og rekruttering. Hun har arbeidet med rekruttering i Karmøy kommune og Kvinnherad kommune.

I HAMNØY arbeider Lisa med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å, og arbeider også dedikert med søk og kartlegging etter kandidater.

Lisa er lisensiert bruker av de arbeidspsykologiske testverktøyene Matrigma, MAP, MAP-X og MATCH-V, og sertifisert som rekrutterer i henhold til DNV-standard for rekrutterere.

Cathrine Vikse Johnsen

Cathrine har en bachelorgrad i psykologi fra Oxford Brookes University. Hun har bred erfaring med rekruttering, kompetanseutvikling, HR og endringsprosesser.

Cathrine har flere års praktisk erfaring fra HR og rekruttering i Oslo-området. I HAMNØY arbeider hun med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å, og arbeider også dedikert med søk og kartlegging etter kandidater.

Cathrine er lisensiert bruker av de arbeidspsykologiske testverktøyene MAP, MAP-X, MATCH-V og Matrigma, og sertifisert som rekrutterer i henhold til DNV-standard for rekrutterere.

Fredrik Abrahamsen Deilkås

Fredrik har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, med fordypelse i ledelse, strategi og organisasjon fra HVL, og en mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger.

Fredrik har tidligere jobbet som rådgiver i Skatteetaten, hvor han jobbet med finans og beskatning av aksjeutbytter. 

I HAMNØY arbeider han med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å, og arbeider også dedikert med søk og kartlegging etter kandidater.

Fredrik er lisensiert bruker av de arbeidspsykologiske testverktøyene MAP, MAP-X, MATCH-V og Matrigma, og sertifisert som rekrutterer i henhold til DNV-standard for rekrutterere.

Marit Ecklo Brevik

Marit har vært leder i ideell og frivillig sektor i 25 år. Hun har sittet i bransjestyret for ideell og frivillig sektor i Hovedorganisasjonen Virke og hatt en rekke styreleder- og styreverv i ulike organisasjoner.

Marit er utdannet lærer/adjunkt, og har de senere årene tatt videreutdanning i Human Resource Management og Coaching & ledelse. Hun har 11 års skoleledererfaring fra universitets- og høgskolesektoren, og vært driftsstyreleder på to ulike Oslo-skoler. Videre har hun erfaring fra politikken etter fem år som politisk rådgiver.

I HAMNØY arbeider Marit med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å, og arbeider også dedikert med søk og kartlegging etter kandidater.

Marit er lisensiert bruker av de arbeidspsykologiske testverktøyene MAP, MAP-X, MATCH-V og Matrigma, og sertifisert som rekrutterer i henhold til DNV-standard for rekrutterere.

Marita Stakkestad Hanstveit

Marita har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitet i Bergen.

I HAMNØY arbeider Marita med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å. Marita har særlig fokus på informasjonsinnhenting, analyse og kartlegging av aktuelle bransjer, segmenter og markeder, og arbeider dedikert med søk og kartlegging etter kandidater.

Marita er lisensiert bruker av de arbeidspsykologiske testverktøyene MAP, MAP-X, MATCH-V og Matrigma.

 

 

Anna Froestad

Anna har en mastergrad i markedsføring fra Royal Holloway, University of London og en bachelorgrad i markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI.

I HAMNØY arbeider Anna med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å. Anna har særlig fokus på informasjonsinnhenting, analyse og kartlegging av aktuelle bransjer, segmenter og markeder, og arbeider dedikert med søk og kartlegging etter kandidater. Anna arbeider også med målrettet digital markedsføring for å øke synligheten til både oss og våre kunder.

Marita Eltvik Hansen

Marita har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra HVL. I tillegg har hun en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole.

Marita har tidligere jobbet som HR-spesialist i Hydro, hvor hun jobbet med rekruttering. I tillegg har Marita jobbet som revisor i Deloitte.

I HAMNØY arbeider Marita med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å. Marita har særlig fokus på informasjonsinnhenting, analyse og kartlegging av aktuelle bransjer, segmenter og markeder, og arbeider dedikert med søk og kartlegging etter kandidater. 

Johanna Grindhaug

Johanna har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen. Hun tar nå en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitet i Oslo, og jobber hos oss ved siden av studiene.

I HAMNØY arbeider Johanna med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å. Johanna har særlig fokus på informasjonsinnhenting, analyse og kartlegging av aktuelle bransjer, segmenter og markeder, og arbeider dedikert med søk og kartlegging etter kandidater.

Tonje Lavik Hansen

Tonje har en bachelorgrad i sosialt arbeid fra HVL. I tillegg tar hun en mastergrad i organisasjon og ledelse fra HVL.

Tonje har tidligere jobbet som prosjektkoordinator og saksbehandler i Bergen kommune. I tillegg har Tonje erfaring og kompetanse innen organisasjonsutvikling fra å ha vært Lean-koordinator i Bergen kommune.

I HAMNØY arbeider Tonje med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å. Tonje har særlig fokus på informasjonsinnhenting, analyse og kartlegging av aktuelle bransjer, segmenter og markeder, og arbeider dedikert med søk og kartlegging etter kandidater.

Allette Solberg

Allette har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi og en bachelor i generell psykologi fra Universitetet i Bergen.

I HAMNØY arbeider Allette med rekrutteringsprosesser fra A-til-Å. Allette har særlig fokus på informasjonsinnhenting, analyse og kartlegging av aktuelle bransjer, segmenter og markeder, og arbeider dedikert med søk og kartlegging etter kandidater. Allette arbeider også med målrettet digital markedsføring for å øke synligheten til både oss og våre kunder.

Allette er lisensiert bruker av de arbeidspsykologiske testverktøyene MAP og Matrigma.

Ida Eide

Ida har en bachelor i internasjonal markedsføring fra Universitetet i Sørøst-Norge, i tillegg til et årsstudium i digital markedsføring fra Noroff. I HAMNØY har hun ansvaret for markedsføring og kommunikasjon.

Ida har tidligere arbeidet som salgs- og markedskoordinator for Bø Sommarland hvor hun har opparbeidet seg erfaring innen blant annet salg, administrasjon og markedsføring. I HAMNØY bruker Ida sin erfaring og kompetanse til å jobbe med målrettet digital markedsføring for å øke synligheten til ledige stillinger, våre kunder og oss selv. Hun arbeider også med analyse og kartlegging av aktuelle bransjer, segmenter og markeder, og arbeider med søk og kartlegging etter kandidater.

Ida har sertifisering innen Google Ads Display, Google Analytics, Inbound Marketing og Content Marketing, samt flere kurser innen grafisk design.

Våre verdier

Verdiene som gjør HAMNØY til en verdi­full sam­arbeids­partner:

Vi løser mange typer opp­drag, men det grunn­legg­ende målet er alltid likt – å legge til rette for lang­siktig verdi­skapning hos våre kunder. For å oppnå dette har vi defi­nert fire kjerne­verdier som skal kjenne­tegne en­hver Hamnøy-represen­tant i enhver situasjon; Diskré, fleksibel, effektiv og kompetent.

Miljøfyrtårn

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Som Miljøfyrtårn-sertifisert har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og har et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og en grønn omstilling.  Vi tar bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. 

Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid!

 

OM MILJØFYRTÅRN 
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk miljofyrtarn.no.

Etiske retningslinjer

ETISKE VURDERINGER

I tillegg til gjeldende lov­verk, ut­gjør våre etiske retnings­linjer rette­snoren for vårt arbeid. Vi tar kun på oss oppdrag som vi er trygge på at vi kan løse på en god fag­lig måte. Vi på­tar oss ikke opp­drag for organ­isa­sjoner og ledere som vi i hen­hold til våre høye etiske standarder mener det ikke er riktig å representere.

REPRESENTERER BÅDE OPPDRAGSGIVER OG KANDIDAT

Vi arbeider på oppdrag for våre kunder, men vi vektlegger å være en kompe­tent og ansvars­full råd­giver og sam­tale­partner både for opp­drags­giver og kandidater.

KONFIDENSIALITET

Sensitiv og fortrolig informasjon om våre opp­drags­givere be­handles med stor var­som­het og diskre­sjon. Opp­drags­giver skal være kjent med hvilken informa­sjon som bringes videre.

KANDIDATER

Vi er åpne for for­trolig dialog med kandi­dater – også over­for opp­drags­giver i inn­ledende fase av prosessen. Refe­ranser vil ikke bli kontaktet før kandi­daten er gjort opp­merk­som på det.

TILLITSFULL OG ÅPEN KOMMUNIKASJON

En vel­lykket ansettelse krever at både opp­drags­giver og kandi­dater får til­gang på all rele­vant informasjon, slik at begge parter sikres et best mulig beslutnings­grunnlag.

VI SØKER IKKE AKTIVT ETTER KANDIDATER HOS VÅRE KUNDER

Vi tar ikke kontakt med potensi­elle kandidater ansatt hos en opp­drags­giver i en periode på to år etter siste opp­drag ble av­sluttet. Dette gjelder ikke for de kandi­dater som selv aktivt kontakter oss.

KARANTENE

I rekrutterings­prosesser der vi bistår vil kandi­dater som an­settes ikke bli kontaktet av oss om nye stillinger i en periode på fem år etter ansettelse. Dersom kandi­daten selv tar kontakt med Hamnøy AS i for­bind­else med en ny stilling i til­svar­ende periode, vil opp­drags­giver eventuelt bli under­rettet av kandi­daten.

TESTETIKK

Vi har et reflektert forhold til bruk av test­verk­tøy, og høy bevisst­het når det gjelder vår rolle i test­situasjonen. Vi skal alltid gi kandi­datene god vei­ledning og informasjon for å gjøre test­situasjonen så trygg og god som mulig. Om ikke annet er avtalt, skal alle kandi­datene få tilbake­melding på resultatene.

Kontakt oss

OSLO
Karl Johans gate 5, Thon Flex
0154 Oslo

TYSVÆR
Frakkagjerdvegen 191, LØÅ
5563 Førresfjorden

HAMNØY AS
Org.nr: 921 432 232
Frakkagjerdvegen 191
5563 Førresfjorden

hei@hamnoy.no
+47 52 77 88 00

Hodejegere

Jan Tore Hamnøy

Rådgiver

Daglig leder

+47 411 02 200

jth@hamnoy.no

Espen Gismervik

Rådgiver

Fagansvarlig - system & økonomi

+47 912 49 465

eg@hamnoy.no

Lisa Røgelstad

Rådgiver

+47 466 51 199

lro@hamnoy.no

Cathrine Vikse Johnsen

Rådgiver

Avdelingsleder - Oslo

+47 976 09 098

cvj@hamnoy.no

Fredrik Abrahamsen Deilkås

Rådgiver

+47 984 72 541

fad@hamnoy.no

Marit Ecklo Brevik

Rådgiver

+47 907 24 333

meb@hamnoy.no

Marita Stakkestad Hanstveit

Rådgiver - research & analyse

Fagansvarlig - research & analyse

+47 452 53 909

msh@hamnoy.no

Anna Froestad

Rådgiver - research & analyse

+47 984 38 273

af@hamnoy.no

Marita Eltvik Hansen

Rådgiver - research & analyse

+47 909 31 870

meh@hamnoy.no

Johanna Grindhaug

Rådgiver - research & analyse

+47 959 33 056

jg@hamnoy.no

Tonje Lavik Hansen

Rådgiver - research & analyse

+ 47 902 46 867

tlh@hamnoy.no

Allette Solberg

Rådgiver - research & analyse

+ 47 900 20 132

as@hamnoy.no

Ida Eide

Rådgiver - digital markedsføring & research

Fagansvarlig - markedsføring

+47 993 68 003

ie@hamnoy.no

HAMNØY er et rekrutterings- og råd­givnings­firma med hele Norge som arbeidsplass. Vårt team består i dag av 13 engasjerte og kompetente rådgivere, med hovedkontor i Tysvær og avdelingskontor i Oslo. Sammen arbeider vi for å hjelpe våre kunder trygt i hamn med avgjørende prosesser. Vi er dedikert til å finne fagspesialister og ledere som er opptatt av å skape resultater.

Vårt datterselskap Knif Jobb er en stillingsportal og et rekrutterings- og råd­givnings­firma for det ideelle og frivillige Norge. Knif Jobb har felles ledelse, team, systemer og metodikk som rekruttering- og rådgivningsfirmaet HAMNØY. Sammen løser våre 13 rådgivere oppdrag for våre kunder over hele Norge. Knif Jobb blir til gjennom utfisjonering av det ideelle og frivillige markedet fra HAMNØY AS. Knif Jobb eies av Knif AS og HAMNØY AS i fellesskap.

Rekruttering, strategi­arbeid, leder­utvikling – vi hjelper våre kunder trygt i hamn med av­gjørende prosesser.

Vårt kunde­løfte: Vi møter deg med respekt og vi be­handler all informa­sjon på en diskré måte. Vi er kompe­tente og effek­tive. Vi er fleksible og til­gjenge­lige. Vi gir oss ikke før du som kunde blir fornøyd.

HAMNØY AS ble etablert av Jan Tore Hamnøy i desember 2014. Selskapet eies av Hamnøy Holding AS (80 %) og Knif AS (20 %).