Kunder av HAMNØY

HAMNØY løser rekruttering- og råd­giv­nings­opp­drag for privat næringsliv og offentlig sektor over hele Norge. Vi jobber per i dag for 240 kunder. Vårt rekrutteringsteam består av 13 engasjerte og kompetente rådgivere. Vi har hovedkontor i Tysvær ved Haugsund og avdelingskontor i Oslo. 

Vårt datterselskap Knif Jobb bistår kunder i det frivillige og ideelle Norge.

Leder­råd­givings­kunder er konfi­densi­elle om ikke annet blir avtalt mellom partene.  

Når rekrutt­erings­opp­dragene er av­sluttet gjennom­fører vi struktur­erte kunde­evalueringer. Dette danner et godt grunn­lag for løpende vurdering av kunde­til­freds­het knyttet til rekrutterings­oppdrag utført av HAMNØY.

 

Tilfredshet

Per mars 2024 har våre kunder gitt HAMNØY en gjennom­snitt­lig score på 9 av 10 poeng.

Hver kunde som har be­svart evaluer­ingen har gitt sin vurder­ing basert på en samlet vurder­ing av hvor for­nøyd kunden er med arbeidet som ble ut­ført i pro­sessen.

9/10
mai 2024

HAMNØY scorer høyt på kundetilfredshet

Per mai 2024 har våre kunder gitt HAMNØY en gjennomsnittlig score på 9 av 10 poeng. Hver kunde som har besvart evalueringen har gitt sin vurdering basert på en samlet vurdering av hvor fornøyd kunden er med arbeidet som ble utført i prosessen.

 

 

 

Dette sier noen av våre kunder

«HAMNØY er dedi­kert og frem­over­lent, han setter seg godt inn i opp­gav­ene som skal løses av den som blir rekrutt­ert, noe som gir god ut­siling av kandi­dater.»

– Stig Hatteland, CEO / eier i Hatteland Group

«Vi har brukt HAMNØY ved flere ansettelser på ulike nivå og opplever et engasjement og en oppfølging som gir oss den trygghet vi trenger i søken etter nye medarbeidere. Det er den viktigste investeringen vi gjør og da må vi ha en samarbeidspartner vi kan stole på i en hektisk hverdag. Vi har stor tillit til HAMNØY!»

– Gunhild Sjøvik, CEO i Cinderella Eco Group

«HAMNØY gjennomførte ein svært ryddig og god prosess. Han er særlig god til å følge opp kandidatene, og han er på alle måtar hardtarbeidande og til å stole på.»

– Harald H. Rise, konserndirektør i Polaris Media

«Arbeidet er utført på en svært god måte. Det ble gjort et grundig forarbeid. Annonseteksten var spenstig og annonseringen var tuftet på erfaring og kompetanse. Det var et stort tempo i gjennomføringen av prosessen, og jeg opplevde hurtige tilbakemeldinger på problemstillinger som ble spilt inn. En dose humor bidro til en avslappet atmosfære. Oppfølgingen etter intervjuene og protokollskriving ble gjennomført på en god måte.»

– Ørjan Røed, tidligere stabssjef i Karmøy kommune

«Jeg har brukt HAMNØY AS både til lederoppfølging og ved flere anledninger til rekruttering. Jeg har ved samtlige rekrutteringer vært helt trygg på at vi finner den beste kandidatene til stillingene vi skal besette med HAMNØYs hjelp. Av de rekrutteringsbyråene jeg har brukt eller hatt erfaring med har HAMNØY AS helt klart levert den beste kvaliteten og den mest profesjonelle gjennomføringen. Jeg kommer til å velge HAMNØY også neste gang.»

– Christian S. Andersen, sjefredaktør/daglig leder i Fremover

«Jeg har jobbet med HAMNØY i flere 10-talls rekrutteringsprosesser. Med deres hjelp har vi lykkes med å finne svært gode kandidater til mange viktige stillinger. HAMNØY er raske, fleksible og viktigst av alt; fokuserte på å løse vårt behov som kunde.»

– Ole Alexander Mæhle, VP R&D i AutoStore

«10 av 10. God service og drive i prosessen.»

– Ingvar Fagerland, tidligere Director R&D i AutoStore

«En meget godt gjennom­ført pro­sess. HAMNØY er ryddige, profesjon­elle og til­pasnings­dyktige. Effektiv, tydelig og ærlig kommunikasjon med oss som opp­drags­giver.»

– Paal W. Aanensen, director & Joint CEO i Hagland

«Jeg er veldig fornøyd med prosessen. Det ble opp­nådd et godt resultat innen svært kort tid. HAMNØY frem­skaffet impo­nerende mange gode kandi­dater.»

– Magne Hogneland, styreleder / eier, Skanfil Auksjoner AS

«Vi har engasjert HAMNØY til bistand rundt rekruttering av flere nøkkelstillinger i Knif Trygghet Forsikring AS. Hver gang har HAMNØY kommet med gode kandidater. Prosessen rundt rekrutteringen har vært grundig og progressiv, som til slutt har ledet frem til nye dyktige medarbeidere i vårt selskap. Jeg kan anbefale HAMNØY på det varmeste.»

– Svein Rødskog, adm.dir. i Knif Trygghet Forsikring

«Jeg har hatt gleden av å samarbeide med HAMNØY AS i flere omganger, både som oppdragsgiver gjennom flere rekrutteringsprosesser og som søker. Medarbeiderne er profesjonelle og hjalp oss med å finne beste kandidat. Vi er svært fornøyd med samarbeidet.»

– Ole Martin Finstad, direktør opplag og marked i Tun Media

«HAMNØY leverte et tilbud om «bistand i ansettelsen fra A til Å», og de har levert så til de grader, fra A til Å. Vi følte oss vel ivaretatt og i trygge hender gjennom hele prosessen, og det var veldig god kommunikasjon underveis. Jeg anbefaler HAMNØY på det sterkeste.»

– Rune Skogeng, CEO i InFlow Media