Hva gjør en arbeidsgiver attraktiv?

Hvert år gjennomfører FINN en undersøkelse som kartlegger forhold og utvikling i det norske arbeidslivet. Hva sier trendene og hvordan kan du som arbeidsgiver forholde deg til dette?

Hvert år gjennomfører FINN en undersøkelse som kartlegger forhold og utvikling i det norske arbeidslivet. Vi har fått innblikk i noen trender fra de første ukene av 2021 knyttet til mobilitet blant jobbsøkere, attraksjonen mot fleksible arbeidsgivere, og økende etterspørsel etter arbeidskraft i enkelte bransjer. 

Åpne for henvendelser

FINN har de siste fem årene sett en gradvis økning av arbeidsstyrken som har søkt jobb eller vært på intervju de siste årene. Andelen som faktisk har byttet jobb er i følge årets måling høyere enn de fire foregående årene. 

Vi i HAMNØY har opplevd store søkermasser på en rekke ulike stillinger den siste tiden, og vi opplever også at vi lett kommer i kontakt med kandidater som i utgangspunktet ikke er på jobbjakt. Våre opplevelser er i tråd med undersøkelsen, som blant annet viser at halvparten av deltakerne i undersøkelsen ikke nødvendigvis er på utkikk etter ny jobb, men likevel vil vurdere henvendelser.

En fleksibel arbeidsgiver er en attraktiv arbeidsgiver

Pandemihverdagen har sannsynligvis vært med å påvirke ens vurderinger på hva som gjør en arbeidsgiver attraktiv. Gode digitale løsninger og fleksibilitet knyttet til arbeidssted med mulighet for hjemmekontor, er noe rundt halvparten vektlegger som viktig. Muligheten for hjemmekontor har blitt viktigere det siste året, og FINN har også sett en økning i antall søk etter dette. Man ser likevel at et godt arbeidsmiljø troner, fulgt av gode lønnsvilkår og at det er en sikker jobb. 

En annen undersøkelse, utført av Universum i 2020, viste også en økning i vektleggelse av en trygg jobb, og fleksibilitet til arbeidssted. Undersøkelsen avdekket også at rundt halvparten av unge talenter, forventer at en arbeidsgiver skal fortsette å tilrettelegge for fjernarbeid og hjemmekontor etter pandemien. Også i HAMNØY har vi det siste året opplevd at flere og flere kandidater er opptatt av hvordan bedrifter tilrettelegger for hjemmekontor. 

Etterspørsel etter arbeidskraft på vei opp

Flere bransjer har hatt mulighet til å tilpasse seg en ny digital arbeidshverdag. Blant disse ser man at etterspørsel etter arbeidskraft er tilbake til nivåer vi så før pandemihverdagen inntraff. Generelt ser man en positiv utvikling i flere bransjer, men det er fremdeles bransjer som sliter som et resultat av at samfunnet fremdeles er noe nedstengt. Dette kan også være med på å forklare hvorfor en av tre har sett på muligheter i andre bransjer. 

I HAMNØY har vi nå en rekke ulike stillinger innenfor ulike bransjer. Sjekk det ut, og ta gjerne kontakt med oss ved interesse!

 

Årets undersøkelse fra FINN ble gjennomført i uke 2 og 3, blant over 1600 yrkesaktive og arbeidssøkende personer mellom 18 og 67 år.