Effekten av koronakrisen i norsk arbeidsliv

2020: Arbeidslivet har hatt en betydelig påkjenning de siste månedene. Schibsted har i samarbeid med Norstat nylig gjennomført en undersøkelse om effekten krisen har hatt på arbeidslivet.

Arbeidslivet har hatt en betydelig påkjenning de siste månedene, og flere har gått en usikker høst i møte. Schibsted har i samarbeid med Norstat nylig gjennomført en undersøkelse om effekten krisen har hatt på arbeidslivet.

Ifølge undersøkelsen sier 1 av 10 at de har vurdert å skifte bransje som en følge av koronakrisen. Samtidig viser den også at halvparten av de som arbeider i reiselivsbransjen eller kulturbransjen ønsker å vurdere å bytte bransje. Finn.no har merket en betydelig oppgang i jobbsøk i denne perioden, målt mot samme tid i fjor.

Også vi i HAMNØY har merket en endring i arbeidsmarkedet knyttet til koronakrisen ved økning av søkermassen og større mobilitet i markedet.

– Jeg tror kanskje urolighetene har gjort at man føler seg mer tvunget til å tenke over egen arbeidssituasjon, og dermed er med åpen for å vurdere andre muligheter. Kanskje er det slik at en global krise som denne pandemien har vekket oss litt fra dvalen og den komfortable tilværelsen, sier rådgiver i HAMNØY, Tuva Kvalevaag Simensen.

Hjemmekontor

Ifølge undersøkelsen setter omtrent halvparten av yrkesaktive stor vekt på fleksibilitet og muligheten for hjemmekontor. Statistikk fra Finn.no viser at det var en økning på 53 prosent i søkeordet «hjemmekontor» sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig konkluderer undersøkelsen med at det viktigste for arbeidstakerne er godt arbeidsmiljø og sikkerhet.

– Vi ser også at kandidater i større grad er opptatt av hjemmekontor-løsninger og spør oss om hvordan bedriftene tilrettelegger for dette, sier Simensen.

Positiv utvikling

Til tross for at det har vært en betydelig nedgang i ledige stillinger og økning i antall jobbsøkere under koronakrisen, viser tall fra NAV at vi nå har en pågående positiv utvikling. Statistikk fra NAV viser at vi nå har en ledighet på 4,9 prosent, sammenlignet med 10,7 prosent i mars. Før koronakrisen var ledigheten på 3,8 prosent.

– Vi i Hamnøy ser en økende positiv trend med tanke på optimisme i markedet, noe ledighetstallene også viser. Panikken fra i vår har i større grad lagt seg og man ser at vi finner gode smidige løsninger for å holde hjulene i gang. Mange bransjer kan også vise til god vekst i perioden og har satt fart på rekrutteringene igjen, sier Simensen.

Kilde: «Flere vurderer å bytte bransje», Finn.no
(Undersøkelsen er utført av Schibsted i samarbeid med Norstat mellom 1. og 12. juli blant et landsrepresentativt utvalg av den yrkesaktive befolkningen.)