Jets søker Production Director

Production Director Jets

Jets® er i sterk vekst. Vi satser offensivt på fremtiden, både ved å utvikle nye produktområder og markeder, og ved å forbedre eksisterende produkter og løsninger. 

Nå søker vi etter en engasjert og målbevisst leder som ønsker å sette tydelige spor og å ta en sentral rolle i videreutviklingen av produksjonen i Jets. 

Vår nye Production Director er en leder som motiveres av å effektivisere og forbedre produksjonsprosesser. Du er god til å se muligheter, ta initiativ og drive fram effektive prosesser på tvers i en organisasjon. 

Vi søker en dyktig leder som kan ta ansvar for både strategisk og operativ utvikling og oppfølging av produksjonsprosesser på tvers av hele konsernet. Dette inkluderer implementering  og videreutvikling av metoder, optimalisering av intern vareflyt og automatisering for å sikre effektiv produksjon til ulike markeder. 

Du blir en del av ledergruppen i Operations og rapporterer til VP Operations. Arbeidssted er ved hovedkontoret på Hareid. Det tilbys god fleksibilitet med tilstedeværelse på Hareid minimum 3-4 dager i uken. Jets sine produkter og systemer produseres og sammenstilles i dag på Hareid og i Saldus i Latvia. Reiser til Saldus må derfor påregnes. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som Production Director i Jets vil du ha et overordnet ansvar for produksjonen i Jets. En av dine viktigste oppgaver blir å bidra til at Jets på en bærekraftig måte utvikler og styrker sin produksjonskapasitet i takt med veksten. Du vil være en aktiv bidragsyter i strategiarbeid og gjennomføring av planer og tiltak. 

Dine andre sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir å

 • ta et helhetlig ansvar for produksjonsstyring og produksjonsplanlegging
 • utvikle og effektivisere produksjonen, herunder material- og informasjonsflyt og automatisering
 • ta ansvar for kompetanseutvikling i produksjonen
 • sikre kontinuerlig forbedring av kostnadseffektive produksjons- og driftsmetoder
 • bidra til å optimalisere produktene gjennom effektive produksjonsmetoder
 • fortsette implementeringen av LEAN som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Du bygger effektive team som leverer kvalitet

Som Production Director arbeider du planmessig og metodisk. Du er nysgjerrig og løsningsorientert, og får folk med deg mot felles mål. 

Motivasjon finner du også gjerne i å videreutvikle og effektivisere produksjonen, og levere produkter og systemer av den kvaliteten Jets er kjent for.

Du er en faglig dyktig leder innen produksjonsstyring

Vi trenger deg som har faglig tyngde fra produksjonsstyring og produksjonsplanlegging, og som kan vise til dokumenterte resultater som leder og innen endringsledelse. Vi hører gjerne mer om din erfaring med effektivisering og automatisering knyttet til produksjon og de impulsene du kan ta med deg til Jets. 

Videre ønsker vi at du 

 • har en relevant høyere utdannelse
 • har kunnskap om standardisering og serieproduksjon 
 • har erfaring med bruk av moderne forretningssystem og planleggingsverktøy
 • kommuniserer klart og godt både på norsk og engelsk 
 • har god forretningsforståelse og et kommersielt tankesett 

Vi oppfordrer deg til å søke, selv om du ikke kjenner deg igjen i absolutt alt som nevnes i denne teksten. Kompetanse kan alltid utvikles, og til syvende og sist er det personlighet, evner og entusiasme for rollen som er avgjørende!

Hvorfor Jets?

 • Vi tilbyr en spennende og strategisk viktig lederstilling i et selskap med stor tro på framtiden. 
 • Muligheten til å lede og utvikle produksjonen i et selskap i sterk vekst. 
 • Du vil bli en del av et godt og uformelt miljø, omgitt av rause kolleger med høye ambisjoner. 
 • Jets sin virksomhet er en del av det grønne skiftet og bidrar hver eneste dag til en mer bærekraftig utvikling i samfunnet.   
 • Konkurransedyktige vilkår og gode pensjon-/forsikringsordninger. 

Søknadsfrist:  29. april 2024 – vi vurderer søknader fortløpende. 

Ønsker du mer informasjon om stillingen? 

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiverne

 • Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200
 • Allette Solberg, tlf. 900 20 132 

Registrer og send inn CV og søknad, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Jets i den innledende fasen (hvis det er ønskelig).

Tiltredelse etter avtale.