Karmøy kommune søker leder for samfunnsplanlegging

Leder for samfunnsplanlegging Karmøy kommune

Vi søker en person med omfattende prosesserfaring som ønsker å bidra og ha innflytelse i vårt kontinuerlige arbeid med å gjøre Karmøy kommune til en enda mer attraktiv kommune.

Som leder for samfunnsplanlegging i Karmøy Kommune vil du ha overordnet fokus på samfunnsutvikling i kommunen. Du vil få ansvar for å omsette kommunens mål til strategiske planer og overordnede styringsdokumenter og bidra til at disse blir godt forankret hos folkevalgte, befolkning og i en samlet kommunal administrasjon.
Stillingsinnehaver rapporterer til rådmannen.

ANSVAR OG OPPGAVER: 

 • Ledelse av plan- og utredningsprosesser med fokus på helhetlig overordnet samfunnsutvikling, basert på medvirkning og involvering
 • Rådgivning til rådmannen og øvrig administrativ ledelse
 • Konkret saksbehandling og gjennomføring av komplekse utrednings- og planoppgaver
 • Samhandling med og veiledning til kommunens øvrige administrasjon
 • Samhandling med ulike politiske styringsnivåer og forberedelse av saker til politisk behandling

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJON: 

 • Mer enn 5 års relevant erfaring fra plan- og utredningsarbeid på et overordnet nivå
 • Svært god kunnskap om offentlig organisering, styring og forvaltning. Forståelse for, og erfaring med, ledelsesutfordringer i politisk styrte organisasjoner er en fordel
 • Evne til å koordinere og lede prosesser og prosjektgrupper – både internt i kommunen og i utadrettet planleggingsvirksomhet
 • God forståelse for rammebetingelser og økonomi
 • Utstrakt kunnskap om relevant teori og lovverk innenfor overordnet samfunnsplanlegging.
 • Brukererfaring med relevante digitale verktøy innen saksbehandling og planlegging
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig, er en forutsetning
 • Vi ser etter en kandidat med utdanning på masternivå eller tilsvarende med relevant fagkrets innen samfunnsplanlegging- for eksempel med grunnlag i emner innen statsvitenskap/ sosiologi, arkitektur-/ ingeniørfag eller samfunnsøkonomi/ – geografi

VI SER ETTER DEG SOM: 

 • Er utviklingsorientert og helhetstenkende med et brennende engasjement for kommunens oppdrag
 • Har svært gode analytiske evner 
 • Er relasjonsbygger og trives å jobbe i samhandling med andre
 • Ser verdien i å være en god lytter kombinert med evne til påvirkning og beslutning
 • Trives med å lede overordnede prosesser som går over tid
 • Trives med å utrede og saksbehandle
 • Er robust med høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr en utfordrende stilling med interessante oppgaver med muligheten til å påvirke kommunens utvikling i de kommende årene. 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Else-Margrete Liknes, tlf. 969 11 135, eller Stabssjef i Karmøy kommune, Ørjan Røed, tlf 404 05 158. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.  Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfristens utløp, dersom det er ønskelig.

Arbeidssted: Kopervik

Søknadsfrist: 1. juni – søknader vurderes fortløpende. 

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.